Logistyka po huraganie

Huragan Harvey, który pod koniec sierpnia tego roku spustoszył wybrzeże Stanów Zjednoczonych, miał dramatyczne skutki dla mieszkańców dotkniętych klęską terenów oraz dla tamtejszej gospodarki, w tym również sektora logistycznego. Jak amerykańscy logistycy oceniają bilans klęski i czego mogą się od nich nauczyć polscy specjaliści z branży?
Jeff Berman w artykule w czasopiśmie „Logistics Management” przytacza wyniki ankiety przeprowadzonej przez to czasopismo wśród klientów usług transportu towarowego oraz usług logistycznych z terenów dotkniętych huraganem. Respondenci zostali zapytanie o skalę szkód i środki zaradcze w sytuacji klęski żywiołowej. Ich odpowiedzi mogą dać do myślenia również polskim przedsiębiorcom logistycznym – sposoby działania w sytuacji dramatycznych warunków klimatycznych bywają podobne niezależnie od położenia geograficznego.
Spośród 90 respondentów, jak pisze Berman, 53,9 proc. odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy huragan przeszkodził w prowadzonych przez nich operacjach transportowych i logistycznych. Najciężej dotknięta została branża lądowego transportu samochodowego (87,5%), w mniejszym stopniu transport morski (25%), intermodalny (20,8%) i powietrzny (2,1%).
Jeśli chodzi o środki profilaktyczne i zaradcze, respondenci podkreślali znaczenie właściwego planowania strategicznego biorącego pod uwagę możliwość wystąpienia klęski żywiołowej oraz komunikacji – zarówno między wykonawcami poszczególnych etapów logistycznych, jak i między klientami a operatorami. Podawano przykłady profilaktycznego wstrzymania usług w sytuacji zagrożenia, zastosowania nowoczesnych technologii pozwalających odzyskać kluczowe dla firmy dane po czasowych problemach z łącznością oraz strategii ewakuacji ładunku.
Ta perspektywa zza oceanu może być pewną wskazówką dla europejskich, w tym polskich logistyków, jeśli chodzi o czujność w planowaniu strategii bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych, szczególnie w zakresie komunikacji.

Wspomniany artykuł w języku angielskim dostępny tu: Berman, Jeff. 2017. „LM survey highlights the impact and importance of emergency preparedness following recent hurricanes”. Logistics Management. (http://www.logisticsmgmt.com/article/lm_survey_highlights_the_impact_and_importance_of_emergency_preparedness_fo) (data pobrania: 28 września 2017)

AM