Dymisja wiceministra odpowiedzialnego za transport

Warszawa, 18.10.2016. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas konferencji prasowej po zakończeniu seminarium technologicznego dotyczącego systemów poboru opłat drogowych, 18 bm. w Warszawie. (mr) PAP/Marcin Obara

Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa odpowiedzialny m.in. za transport drogowy i lotniczy, podał się w dniu 29 września 2017 r. do dymisji.

Szmit został powołany na wiceministra w listopadzie 2015r. W ministerstwie pełnił m.in. funkcję przewodniczącego podkomisji stałej ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa.

Jak powiedział, powody dymisji są osobiste.

Więcej informacji na portalu Transport Manager.

AM