Inteligentne Technologie

EPLOS prosi o wypełnienie ankiety. Powstanie świetne narzędzie logistyczne

14 listopada 2017

OLTIS Polska wraz z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej oraz z partnerami z Czech, Słowacji i Chorwacji, realizują w ramach programu EUREKA projekt pod nazwą EPLOS – Europejski Portal Usług Logistycznych.

Europejski Portal Usług Logistycznych to projekt badawczo-rozwojowy ukierunkowany na usługi świadczone w zakresie logistyki. Projekt zakłada utworzenie wydajnego oraz rozbudowanego narzędzia internetowego, które umożliwi Państwu uzyskanie dostępu do zintegrowanych oraz aktualizowanych na bieżąco informacji o rynku usług logistycznych oraz infrastrukturze logistycznej, które są istotne dla Państwa działalności biznesowej. System będzie funkcjonować jako niezależne centrum informacji z narzędziami do wyszukiwania i planowania, dostępnymi dla wszystkich podmiotów łańcucha logistycznego.

W związku z realizacją tego projektu, zapraszamy Państwa do wypełnienia internetowej ankiety dotyczącej Państwa oczekiwań w stosunku do tworzonego Europejskiego Portalu Usług Logistycznych oraz ew. współpracy w zakresie udostępniania danych poprzez to narzędzie innym uczestnikom rynku usług logistycznych.

Aby wypełnić ankietę, wystarczy kliknąć w przycisk poniżej: