Chiny rozbudowują sieć logistyczną

Do 2035 r. Chiny planują zbudowanie 212 nowoczesnych centrów logistycznych na terenie kraju. Mają one stworzyć sieć odpowiadającą przyszłym potrzebom rozwijającego się systemu gospodarczego.

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform w Chinach zaprezentowała plan rozbudowy sieci logistycznej w obrębie całego kraju. Ma on objąć również 127 miast zakwalifikowanych do budowy 6 hubów. Projekt uwzględnia wykorzystanie nie tylko infrastruktury drogowej, ale także terenów portów morskich i lotniczych. Wg koncepcji do 2020 r. powstanie 30 nowych terminali, a do 2025 r. – aż 150. Realizacja programu pozwoli zmniejszyć do ok. 12 proc. koszty logistyczne w PKB, które aktualnie wynoszą ponad 15 proc. Budowa nowych obiektów logistycznych ukierunkowana jest na rozwój współpracy międzynarodowej z Chinami, zwłaszcza na linii Chiny-Europa.

Źródło: Daily China