Bez kategorii

WMS w świecie cloudowej narracji

16 kwietnia 2019

O ile w Europie firmy produkcyjne sceptycznie podchodzą do systemów WMS działających w chmurze, o tyle w Stanach Zjednoczonych uważa się, że systemy te stanowią nowy paradygmat łańcucha dostaw. Działalność firm produkcyjnych, które do 2020 roku nie zdecydują się na wdrożenie rozwiązań w chmurze, według amerykańskich instytucji badających rynek usług IT w przemyśle, ulegnie zastopowaniu w wyniku stosowania przestarzałej infrastruktury logistycznej.

Z przeprowadzonego badania globalnej firmy doradczej The Boston Consulting Group (BCG) wynika, że zdecydowana większość krajowych przedsiębiorstw z rezerwą podchodzi do tematu przemysłu 4.0. Co więcej, wg raportu pt. „Industry 4.0. The industrial revolution. How Europe will succeed” Polska zakwalifikowana została do grona państw niezdecydowanych co do zaangażowania w realizację koncepcji inteligentnego przemysłu. W grupie „Hesitators” obok Polski znalazły się także Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Hiszpania, Portugalia i Włochy. W opracowaniu wzięto pod uwagę szereg czynników, które mogą mieć wpływ na transformację sektora przemysłowego, m.in.: stopień zaawansowania procesów produkcyjnych, stopień automatyzacji fabryk, przygotowanie kadr, poziom innowacyjności, poziom udziału wysokich wartości dodanych w produkcji przemysłowej, relacje eksportu i importu do wartości produkcji.

[emaillocker id=’2517′]

WMS W CHMURZE

Według danych amerykańskiej firmy Research and Markets, największego na świecie dostawcy badań rynkowych, 2019 a 2023 rokiem wzrośnie odsetek firm posługujących się systemami WMS. Dane pokrywają się z wynikami forcastu dla globalnego rynku systemów zarządzania magazynem WMS, przeprowadzonej przez TMR Transparency Research Market. TMR szacuje, że wartość rynku systemów WMS opartego o rozwiązania cloudowe w 2019 roku wyniesie 2,1 bln USD. Tendencja wzrostowa utrzyma się z rok do roku, aż osiągnie wartość 4,1 bln USD w 2024 roku (Wyk. 1).

Według raportu Grand View Research światowy rynek systemów WMS do 2025 roku wart będzie 5,25 miliarda USD, osiągając CAGR (z ang. Compound Annual Growth Rate – średnia roczna stopa wzrostu) na poziomie 16,3 proc. Aż połowę przychodów z WMS (55 proc.) będą generowały systemy cloudowe.

W Polsce zaufanie do rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej nie kształtuje się na wysokim poziomie. Z danych GUS wynika, że w sektorze przetwórstwa przemysłowego zaledwie 7 proc. firm sięgnęło po rozwiązania w chmurze. Firmy, które już teraz z nich korzystają, wykorzystują go głównie w celach analitycznych i zarządzania przedsiębiorstwem.

Nie mniej jednak większość firm produkcyjnych obawia się przekazania części procesów na zewnątrz. Zwłaszcza, że sektor produkcyjny obwarowany jest regulacjami i procedurami, które wymuszają odpowiednie przechowywanie informacji i dokumentów. W Polsce firmy niechętnie podchodzą do tematu WMS w chmurze.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych, coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorstwa, które nie oprą do 2020 roku działalności systemów WMS na chmurze, można będzie porównać z takimi, które nie wiedzą czym Internet jest w ogóle. To kwestia mentalna, i dotyczy całej Europy, nie tylko Polski. Rozwiązania w chmurze są zależne od infrastruktury, która znajduje się poza kontrolą danego państwa i jego jurysdykcji. Największy udział własnościowy w tejże infrastrukturze mają firmy amerykańskie, więc percepcja bezpieczeństwa amerykańskich firm siłą rzeczy będzie inna. Trzeba jeszcze kilku lat, aby polski czy europejski biznes poczuł bezpieczeństwo w tym obszarze.

Dlaczego ciągle dość sceptycznie podchodzimy do rozwiązań logistycznych w chmurze? – Z poziomu zarządzania przedsiębiorstwem, to kwestie percepcji i zarządzania ryzykiem – mówi Bartosz Jacyna, Logisys. – W polskich przedsiębiorstwach pokutuje przekonanie, że najbezpieczniej i najbardziej wydajne jest posiadanie własnej infrastruktury serwerowej oraz przechowywanie danych w własnej firmie – dodaje.

Przedsiębiorstwa obawiają się o utrudniony dostęp do własnych danych czy czas oczekiwania. Przyszłość Przemysłu 4.0 opierać się będzie na jeszcze większej wymianie danych pomiędzy zakładami i firmami, co zwiększy wydajność systemów WMS w chmurze a docelowo wpłynie na czas reakcji cloudowego systemu do kilku milisekund. Skupiając się na przyszłości systemów klasy WMS względem przemysłu 4.0 należy zwrócić uwagę na strategiczny i niestrategiczny charakter aplikacji, które mogą być obsługiwane z poziomu cloud computingu. Aplikacje biurowe lub kadrowe z powodzeniem stanowią przyszłość w obszarze współpracy z chmurą obliczeniową. Nie są to aplikacje czasu rzeczywistego. Natomiast omawiany system WMS to rozwiązanie, którego jednym z głównych determinantów poprawnego działania jest ciągłość w przetwarzaniu danych. Dodatkowo systemy WMS zapewniają sprawniejsze funkcjonowanie w przypadku działania na serwerach lokalnych. Warto również zwrócić uwagę na pewne ryzyka związane z awarią infrastruktury sieciowej i związanej z nią przerwą w dostawie rozwiązania. Stąd opinia, że aplikacje strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa powinny działać poza chmurą obliczeniową.

OBAWY PRZEDSIĘBIORCÓW

Niechęć polskiej branży produkcyjnej należy upatrywać w dwóch głównych aspektach. Pierwszy z nich to bezpieczeństwo danych. – W dzisiejszych czasach, gdzie informacja jest najcenniejszym towarem a ograniczenie dostępu do danych to priorytet każdego przedsiębiorstwa, wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej stwarza pewne ryzyka – mówi Konrad Turek, konsultant systemów logistycznych, Aspekt. – Proszę sobie wyobrazić sytuację w której WMS gromadzi setki tysięcy indeksów produktowych. Mając dostęp do systemu przez chmurę, mamy tak naprawdę dostęp do systemu z każdego miejsca na świecie. Istnieje wysokie ryzyko wystąpienia infiltracji danych. Systemy WMS, które pełnią krytyczną rolę operacyjną przedsiębiorstwa w żadnym wypadku nie mogą być narażone na utratę informacji. Stąd obawa polskich firm, że całkowite przeniesienie systemu do chmury będzie mieć negatywny wpływ na zapewnienie płynności przepływu informacji – kontynuuje. Drugi wspomniany aspekt to infrastruktura sieciowa.

Cloud computing wymaga wysokiej przepustowości sieci. W dużych firmach sieć szerokopasmowa nie stanowi novum wyposażenia infrastrukturalnego. Inaczej sytuacja wygląda u niewielkich przedsiębiorców, którzy korzystają z mobilnych dostawców internetowych. W tym przypadku parametry sieciowe nie gwarantują przepustowości na poziomie sieci szerokopasmowej.

– Sceptyczne, jak na razie, podejście polskich przedsiębiorstw do rozwiązań w chmurze, bazuje przede wszystkim na zdrowym rozsądku. W chwili obecnej na rynku nie są dostępne zaawansowane systemy WMS w pełni opierające się o cloud computing. Istnieje kilka rozwiązań, które jednak nie są na tyle zaawansowane i „sprawdzone w boju” jak standardowe systemy WMS. W mojej ocenie proces przejścia na rozwiązania w chmurze potrwa jeszcze kilka lat. Obecnie korzyści z nich płynące dalej nie przewyższają rozwiązań standardowych. W mojej ocenie przez najbliższe kilka lat będziemy mieli do czynienia z dostępnością obu rozwiązań równolegle, czy może nawet rozwiązań hybrydowych, łączących cechy obu podejść – mówi Jerzy Danisz, WMS Competence Center Manger, PSI Polska. Prędzej czy później wszystkie systemy informatyczne będą działały na zasadzie rozwiązania w chmurze, aczkolwiek w przypadku systemów takich jak WMS proces przejścia na tego typu rozwiązania będzie raczej powolny. Jak szacuje firma analityczna IDC, do 2020 r. już co najmniej 45 proc. oprogramowania oraz infrastruktury informatycznej w europejskich przedsiębiorstwach ma być dostarczane w modelu chmurowym. Póki co systemy WMS preferują zwłaszcza zewnętrzni dostawcy usług logistycznych (3PL). System WMS dla firm 3PL musi być w stanie zarządzać wieloma klientami, w tym także różnymi systemami ERP przez nich posiadanych. Ponadto 3PL muszą zapewniać równoczesne wsparcie dla procesów biznesowych każdego właściciela magazynu, a każdy z nich ma unikalne wymagania.

[/emaillocker]

Artykuł po raz pierwszy ukazał się na łamach czasopisma “Logistics Manager” nr4(4) listopad-styczeń 2019, s.90-95.

Jeśli zaciekawił Cię artykuł, sprawdź jak możesz uzyskać dostęp do kolejnych wydań. KLIKNIJ TUTAJ