Logistic and Warehouse Trends

Konferencja odbywa się za 26 dni.
Hotel Novotel Łódź Centrum, 17 września 2019 r.

Wydarzenie dedykowane kierownikom, dyrektorom i koordynatorom działów logistyki wewnętrznej, zespołom gospodarki materiałowej i magazynowej, działom przygotowań produkcji, menedżerom/specjalistom ds. łańcucha dostaw, transportu.