Logotyp Logistics Manager

“Logistics Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz managementu TSL. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystujących w swojej działalności szerokie zaplecze logistyczne. To fachowy kwartalnik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach, które mają wpływ na sprawną logistykę.

Wydawca czasopisma “Logistics Manager” jest także organizatorem największych ogólnopolskich konferencji branżowych dla menedżerów sektora logistyki, które odbywają się w większych miastach na terenie całej Polski. Są to jednodniowe spotkania łączące silny program merytoryczny z możliwością prezentacji oferty dostawców usług i rozwiązań dla logistyki, łańcucha dostaw, magazynowania i transportu.