IBCS Poland

IBCS Poland realizuje projekty informatyczne zapewniające poprawę skuteczności procesów logistycznych, magazynowych i sprzedaży. Specjaliści firmy tworzą – jeden z największych w Polsce – ośrodek kompetencyjny w obszarze logistyki magazynowania i informatycznych rozwiązań mobilnych. IBCS Poland wchodzi w skład międzynarodowej grupy IBCS Group oraz IBCS Spica Group, dzięki czemu zapewnienia klientom z 10 krajów Europy Centralnej, Wschodniej i Południowowschodniej najwyższej jakości usług i rozwiązań dla ich biznesów.