Logistics Manager – prenumerata wersja pakietowa

325.00 

“Logistics Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystujących w swojej działalności szerokie zaplecze logistyczne. To fachowy kwartalnik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Kategoria:

Opis

Po dokonaniu zakupu wersji pakietowej należy pobrać aplikację „Logistics Manager” ze sklepu Google Play lub App Store. Aby uzyskać dostęp do wszystkich zamówionych numerów mobilnych, należy wpisać kod otrzymany po uiszczeniu opłaty za prenumeratę i przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności na adres:
info@logistics-manager.pl

Wyd.: kwiecień-maj 2019 Nr 2(6)/2019

SPIS TREŚCI:

ZARZĄDZANIE SUPPLY CHAIN TRANSPORT I SPEDYCJA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE MAGAZYN PRAWO I FINANSE
UCZENIE MASZYNOWE/AI
TRZYMA ŁAŃCUCHY DOSTAW W GARŚCI

ElMarie Hugo
UZASADNIONY
WYBÓR DOSTAWCY
Arkadiusz Tałałaj
WYDAJNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA
dr Paweł Wojciechowski
ANDROID DLA LOGISTYKI
I TRANSPORTU
Andy Zmolek
REORGANIZACJA
POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ
Agnieszka Magnuszewska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OPERATORA LOGISTYCZNEGO
Agnieszka Sowa
LOGISTYCZNA UKŁADANKA
Beata Elert
UWERTURA AMAZONA
Mateusz Grzeszczuk
PORT KOPER
Dariusz Mierkiewicz
NIEOCZYWISTE SYSTEMY DLA
DUŻEJ LOGISTYKI E-COMMERCE
Jacek Cyran
Grzegorz Rosiński
KODY KRESKOWE WKRACZAJĄ
W ROZSZERZONĄ
RZECZYWISTOŚĆ
Agnieszka Magnuszewska
O OSTATECZNYM KSZTAŁCIE
PAKIETU MOBILNOŚCI
ZDECYDUJE NOWY
PARLAMENT EUROPEJSKIMargareta Przybyła
POLSKI RYNEK 3PL – ROZWIJA
SIĘ NAJSZYBCIEJ W EUROPIE
Marek Loos
TRANSFORMACJA
ŁAŃCUCHA DOSTAW Marcin Fajerski
 INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE
DANYMIDave Russell
WYDAJNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW
DOSTAWdr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
LOGISTYKA W DUŻYCH
VS MŚ
SKLEPACH INTERNETOWYCH
Edyta Szymanowska
 WTÓRUJEMY FUTURYSTYCZNYM
ROZWIĄZANIOM, JAK UCZENIE
MASZYNOWEAbdallah Harati
GEFCO – MISTRZ LOGISTYKI
AUTOMOTIVE I NIE TYLKO
Marek Loos