Logistics Manager – prenumerata wersja pakietowa

325.00 

“Logistics Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystujących w swojej działalności szerokie zaplecze logistyczne. To fachowy kwartalnik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Kategoria:

Opis

Po dokonaniu zakupu wersji pakietowej należy pobrać aplikację „Logistics Manager” ze sklepu Google Play lub App Store. Aby uzyskać dostęp do wszystkich zamówionych numerów mobilnych, należy wpisać kod otrzymany po uiszczeniu opłaty za prenumeratę i przesłaniu potwierdzenia dokonania płatności na adres:
info@logistics-manager.pl

Wyd.: listopad – styczeń 2018/2019 Nr 4(4)

SPIS TREŚCI:

ZARZĄDZANIE SUPPLY CHAIN TRANSPORT I SPEDYCJA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE MAGAZYN PRAWO I FINANSE
BIZNES LOKUJE ŚWIADOMOŚĆ W CHMURZE
Ganesh Natarajan
ZABURZENIA KOSZTÓW LOGISTYKI POD KONTROLĄ
Joanna Czerska
#PROPAGANDA
Maciej Wroński
OFENSYWA BEZZAŁOGOWCÓW
Mieczysław T. Starkowski
REDUKCJA ZAPASÓW MATERIAŁÓW
Joanna Czerska
LOGISTYCZNY LABIRYNT PRAWNY
Łukasz Chwalczuk
DIGITALOWA KULTURA ORGANIZACJI
Uma Ganesh
ODLEGŁE PROBLEMY – BLISKIE POLSKIM LOGISTYKOM
Paweł Behrendt
NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ PAKIETU MOBILNOŚCI
Margareta Przybyła
WMS W ŚWIECIE CLOUDOWEJ NARRACJI
Grzegorz Rosiński
JAK REDUKOWAĆ ZAPASY MAGAZYNOWE PRZY DŁUGICH CZASACH DOSTAW?
Marek Baryła
POWSTAJE UNIJNY URZĄD DO KONTROLI DELEGOWANIA

Margareta Przybyła, Iwona Kasprzyk-Sowa

ZARZĄDZANIE ŁAWICĄ LEAGILE
Grzegorz Woelke
REWOLUCYJNE PODEJŚCIE OMNICHANNEL

Wojciech Piotrowicz

KULUARY PROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW CZ. I

Tomasz Chojnacki

CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ MENEDŻERA LOGISTYKI

Tomasz Sączek

UJEDNOLICENIE OZNAKOWANIA PRZESYŁEK
Beata Elert
BEZKOLIZYJNA ANATOMIA MASZYN

dr inż. Maciej Gniadek

ZMIANA PARADYGMATU: PRACOWNIK VS. ORGANIZACJA

Beata Elert