Logistics Manager – prenumerata wersja papierowa

285.00 

“Logistics Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystujących w swojej działalności szerokie zaplecze logistyczne. To fachowy kwartalnik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Kategoria:

Opis

W przypadku wersji papierowej po zamówieniu otrzymają Państwo fakturę VAT w formie elektronicznej (faktura papierowa wysyłana na życzenie zamawiającego). Prosimy o wpłatę na konto bankowe podane na fakturze. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Wysyłka zamówionych papierowych numerów odbywa się po przesłaniu przez zamawiającego potwierdzenia dokonania płatności na adres: prenumerata@logistics-manager.pl

Wyd.: listopad – styczeń 2018/2019 Nr 4(4)

SPIS TREŚCI:

ZARZĄDZANIE SUPPLY CHAIN TRANSPORT I SPEDYCJA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE MAGAZYN PRAWO I FINANSE
BIZNES LOKUJE ŚWIADOMOŚĆ W CHMURZE
Ganesh Natarajan
ZABURZENIA KOSZTÓW LOGISTYKI POD KONTROLĄ
Joanna Czerska
#PROPAGANDA
Maciej Wroński
OFENSYWA BEZZAŁOGOWCÓW
Mieczysław T. Starkowski
REDUKCJA ZAPASÓW MATERIAŁÓW
Joanna Czerska
LOGISTYCZNY LABIRYNT PRAWNY
Łukasz Chwalczuk
DIGITALOWA KULTURA ORGANIZACJI
Uma Ganesh
ODLEGŁE PROBLEMY – BLISKIE POLSKIM LOGISTYKOM
Paweł Behrendt
NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ PAKIETU MOBILNOŚCI
Margareta Przybyła
WMS W ŚWIECIE CLOUDOWEJ NARRACJI
Grzegorz Rosiński
JAK REDUKOWAĆ ZAPASY MAGAZYNOWE PRZY DŁUGICH CZASACH DOSTAW?
Marek Baryła
POWSTAJE UNIJNY URZĄD DO KONTROLI DELEGOWANIA

Margareta Przybyła, Iwona Kasprzyk-Sowa

ZARZĄDZANIE ŁAWICĄ LEAGILE
Grzegorz Woelke
REWOLUCYJNE PODEJŚCIE OMNICHANNEL

Wojciech Piotrowicz

KULUARY PROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW CZ. I

Tomasz Chojnacki

CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ MENEDŻERA LOGISTYKI

Tomasz Sączek

UJEDNOLICENIE OZNAKOWANIA PRZESYŁEK
Beata Elert
BEZKOLIZYJNA ANATOMIA MASZYN

dr inż. Maciej Gniadek

ZMIANA PARADYGMATU: PRACOWNIK VS. ORGANIZACJA

Beata Elert