Logistics Manager – prenumerata wersja papierowa

285.00 

“Logistics Manager” jest ogólnopolskim czasopismem branżowym skierowanym do kadry zarządzającej logistyką. Z uwagi na biznesowy charakter pisma, jego odbiorcami są głównie menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie firmą, logistyką i łańcuchem dostaw.

Pismo skierowane jest przede wszystkim do średnich i dużych przedsiębiorstw, wykorzystujących w swojej działalności szerokie zaplecze logistyczne. To fachowy kwartalnik branżowy skupiający się na prawnych, finansowych, technicznych i ekonomicznych aspektach prowadzenia działalności w sektorze TSL.

Kategoria:

Opis

W przypadku wersji papierowej po zamówieniu otrzymają Państwo fakturę VAT w formie elektronicznej (faktura papierowa wysyłana na życzenie zamawiającego). Prosimy o wpłatę na konto bankowe podane na fakturze. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Wysyłka zamówionych papierowych numerów odbywa się po przesłaniu przez zamawiającego potwierdzenia dokonania płatności na adres: prenumerata@logistics-manager.pl

Wyd.: kwiecień-maj 2019 Nr 2(6)/2019

SPIS TREŚCI:

ZARZĄDZANIE SUPPLY CHAIN TRANSPORT I SPEDYCJA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE MAGAZYN PRAWO I FINANSE
UCZENIE MASZYNOWE/AI
TRZYMA ŁAŃCUCHY DOSTAW W GARŚCI

ElMarie Hugo
UZASADNIONY
WYBÓR DOSTAWCY
Arkadiusz Tałałaj
WYDAJNA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA
dr Paweł Wojciechowski
ANDROID DLA LOGISTYKI
I TRANSPORTU
Andy Zmolek
REORGANIZACJA
POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ
Agnieszka Magnuszewska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
OPERATORA LOGISTYCZNEGO
Agnieszka Sowa
LOGISTYCZNA UKŁADANKA
Beata Elert
UWERTURA AMAZONA
Mateusz Grzeszczuk
PORT KOPER
Dariusz Mierkiewicz
NIEOCZYWISTE SYSTEMY DLA
DUŻEJ LOGISTYKI E-COMMERCE
Jacek Cyran
Grzegorz Rosiński
KODY KRESKOWE WKRACZAJĄ
W ROZSZERZONĄ
RZECZYWISTOŚĆ
Agnieszka Magnuszewska
O OSTATECZNYM KSZTAŁCIE
PAKIETU MOBILNOŚCI
ZDECYDUJE NOWY
PARLAMENT EUROPEJSKI

Margareta Przybyła

POLSKI RYNEK 3PL – ROZWIJA
SIĘ NAJSZYBCIEJ W EUROPIE
Marek Loos
TRANSFORMACJA
ŁAŃCUCHA DOSTAW Marcin Fajerski
 INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE
DANYMI

Dave Russell

WYDAJNOŚĆ ŁAŃCUCHÓW
DOSTAW

dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński

LOGISTYKA W DUŻYCH
VS MŚ
SKLEPACH INTERNETOWYCH
Edyta Szymanowska
 WTÓRUJEMY FUTURYSTYCZNYM
ROZWIĄZANIOM, JAK UCZENIE
MASZYNOWE

Abdallah Harati

GEFCO – MISTRZ LOGISTYKI
AUTOMOTIVE I NIE TYLKO

Marek Loos