Bez kategorii

Dawid Majchrzak

6 września 2017

jest kierownikiem projektu w firmie Hilding Anders, specjalizującym się w projektowaniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych. Pasjonat nowoczesnych filozofii wytwarzania i prowadzeni projektów. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Prelegent na wielu konferencjach związanych z Lean Manufacturing oraz Six Sigma. Prowadził projekty związanie z optymalizacją operacyjnej działalności przedsiębiorstw w wielu firmach w Polsce i za granicą. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem projektów w obszarze operacyjnego funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Ostatnie wydania: