Zarządzanie

Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI): Wzrost w polskim sektorze przemysłowym wciąż silny

15 września 2017

Sierpniowe dane PMI® zasygnalizowały silny wzrost w polskim sektorze przemysłowym. Poprawa warunków gospodarczych częściowo opierała się na wzroście wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień (płynących zarówno z rynku krajowego jak i z rynków zagranicznych). Tymczasem poziom zaległości produkcyjnych wzrósł w sierpniu pierwszy raz od dwóch i pół roku, a inflacja kosztów poniesionych przez polskich producentów oraz cen wyrobów gotowych przyspieszyła.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków
w sektorze.

W sierpniu Wskaźnik PMI wzrósł z lipcowego poziomu 52,3 i wyniósł 52,5, sygnalizując dalszy solidny wzrost w polskim sektorze przemysłowym. Najnowsze wyniki wydłużyły obecny okres nieprzerwanej ekspansji do 35 miesięcy, a odczyt wskaźnika był wyższy niż średnia z badań historycznych. Według sierpniowych danych wielkość produkcji w polskich fabrykach wzrosła. Tempo ekspansji przyspieszyło od lipca, ale wciąż było niewielkie. Ponadto wzrost wielkości produkcji był ciągle słabszy niż dotychczasowa średnia z 2017. Wyniki najnowszych badań wykazały wzrost liczby zamówień otrzymanych przez polskich producentów. Według nieoficjalnych danych popyt na rynku krajowym rósł szybciej niż na rynkach zagranicznych.

IHS Markit Poland Manufacturing PMI / sierpień 2017

W sierpniu średnie koszty poniesione przez polskie firmy z sektora wytwórczego wciąż się zwiększały. Wielu respondentów badania zaraportowało wyższe ceny surowców. Producenci przenieśli część obciążeń na klientów, podwyższając ceny wyrobów gotowych (tempo wzrostu było szybkie). Najnowsze dane wykazały wzrost zaległości produkcyjnych u polskich producentów pierwszy raz od lutego 2015. Jako przyczynę opóźnień w realizacji zamówień firmy podawały braki w personelu oraz niewystarczającą podaż surowców. Tempo wzrostu poziomu zatrudnienia zwolniło, a odczyt wskaźnika tej zmiennej był równy z rekordowo niskim wynikiem odnotowanym w czerwcu (najniższa wartość od 34 miesięcy). Mimo to trend na rynku pracy był wciąż zwyżkowy, a najnowsze wyniki badań wydłużyły obecny okres ekspansji do ponad czterech lat. W sierpniu czas dostaw wciąż się wydłużał. Ponadto ostatnie pogorszenie wydajności dostawców było bardziej znaczące niż średnia z badań długoterminowych. Poziom zapasów u polskich producentów wzrósł trzeci miesiąc z rzędu, a tempo ekspansji było trzecim najszybszym w historii badań. W sierpniu prognozy odnośnie przyszłej dwunastomiesięcznej produkcji były najlepsze od czterech miesięcy. Uczestnicy badania uzasadniali swój optymizm spodziewanym wzrostem eksportu, wprowadzaniem na rynek nowych produktów oraz nowymi inwestycjami.

Komentarz

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Sam Teague, ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział:

Sierpniowe dane PMI sugerują, że tempo wzrostu w polskim sektorze przemysłowym jest wciąż szybkie (odczyt głównego wskaźnika wzrósł nieco od lipca, kiedy odnotował najniższy wynik od ośmiu miesięcy). Mimo to, wartość zarejestrowana w sierpniu jest niższa niż dotychczasowa średnia za 2017 rok. Dobre wieści nadeszły z rynku krajowego oraz z linii produkcyjnych polskich fabryk – liczba nowych zamówień oraz wielkość produkcji wzrosły. W dodatku optymizm biznesowy utrzymał się na wysokim poziomie, sygnalizując, że firmy spodziewają się poprawy warunków gospodarczych w Polsce w nadchodzącym roku.
Źródło: Markit Econmics