Magazyn

Raport CBRE: E-commerce zmienia logistykę miejską

26 września 2017

Potrzebne są nowe miejsca dostaw w centrach miast, dystrybutorzy  muszą przestawić się na logistykę miejską a e-commerce i m-commerce są szansą dla Polski. CBRE opublikowało raport o miejskich centrach logistycznych, w którym nakreśla nowoczesną wizję polskiej logistyki.

Raport CBRE pokazuje, że polska logistyka już teraz jest nowoczesna, jednak by mogła rozwijać się dalej, potrzebne jest jeszcze lepsze dostosowanie obecnej infrastruktury do nowych trendów.

Przykładowo, w związku z coraz większą presją na dostawców, by szybko dostarczać towary konsumpcyjne do centrów miast, potrzebne jest tworzenie tam nowych, dostosowanych do nowych celów miejsc dostaw. Innowacyjne elementy infrastrukturalne, które stosowane są jak dotąd w tym celu na całym świecie, obejmują np. wielopoziomowe magazyny, paczkomaty lub punkty obioru przesyłek oraz centra przeładunku przed bezpośrednią dostawą do adresata.

Dużo miejsca w raporcie poświęcone jest e-commerce. Raport podkreśla m.in., że aby odpowiedzieć na wyzwania związane z e-handlem, dystrybutorzy muszą zmienić wcześniejsze przyzwyczajenia biznesowe i z dotychczasowego systemu dostaw opartego na dystrybucji regionalnej przestawić się na miejski format logistyczny.

W raporcie zauważono, że Polska ma nadal duży potencjał w zakresie rozwoju e-commerce, a co więcej, ma szanse stać się też europejskim liderem m-commerce. Ze wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne metody handlu i dostaw wynika zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, w tym małe moduły magazynowe.

Cały tekst raportu jest dostępny na stronie CBRE.

AM