Supply Chain

Logistyka po huraganie

28 września 2017

Huragan Harvey, który pod koniec sierpnia tego roku spustoszył wybrzeże Stanów Zjednoczonych, miał dramatyczne skutki dla mieszkańców dotkniętych klęską terenów oraz dla tamtejszej gospodarki, w tym również sektora logistycznego. Jak amerykańscy logistycy oceniają bilans klęski i czego mogą się od nich nauczyć polscy specjaliści z branży?
Jeff Berman w artykule w czasopiśmie „Logistics Management” przytacza wyniki ankiety przeprowadzonej przez to czasopismo wśród klientów usług transportu towarowego oraz usług logistycznych z terenów dotkniętych huraganem. Respondenci zostali zapytanie o skalę szkód i środki zaradcze w sytuacji klęski żywiołowej. Ich odpowiedzi mogą dać do myślenia również polskim przedsiębiorcom logistycznym – sposoby działania w sytuacji dramatycznych warunków klimatycznych bywają podobne niezależnie od położenia geograficznego.
Spośród 90 respondentów, jak pisze Berman, 53,9 proc. odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy huragan przeszkodził w prowadzonych przez nich operacjach transportowych i logistycznych. Najciężej dotknięta została branża lądowego transportu samochodowego (87,5%), w mniejszym stopniu transport morski (25%), intermodalny (20,8%) i powietrzny (2,1%).
Jeśli chodzi o środki profilaktyczne i zaradcze, respondenci podkreślali znaczenie właściwego planowania strategicznego biorącego pod uwagę możliwość wystąpienia klęski żywiołowej oraz komunikacji – zarówno między wykonawcami poszczególnych etapów logistycznych, jak i między klientami a operatorami. Podawano przykłady profilaktycznego wstrzymania usług w sytuacji zagrożenia, zastosowania nowoczesnych technologii pozwalających odzyskać kluczowe dla firmy dane po czasowych problemach z łącznością oraz strategii ewakuacji ładunku.
Ta perspektywa zza oceanu może być pewną wskazówką dla europejskich, w tym polskich logistyków, jeśli chodzi o czujność w planowaniu strategii bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych, szczególnie w zakresie komunikacji.

Wspomniany artykuł w języku angielskim dostępny tu: Berman, Jeff. 2017. „LM survey highlights the impact and importance of emergency preparedness following recent hurricanes”. Logistics Management. (http://www.logisticsmgmt.com/article/lm_survey_highlights_the_impact_and_importance_of_emergency_preparedness_fo) (data pobrania: 28 września 2017)

AM