Supply Chain

“Ostatnia mila” czyli logistyka miejska w dobie e-commerce

28 września 2017

„Ostatnia mila” to końcowy, ale również ogromnie ważny i stanowiący niemałe wyzwanie element łańcucha dostaw. Najnowszy raport CBRE podejmuje się analizy ewolucji tego zjawiska oraz logistyki miejskiej na światową skalę, przygląda się wynikającym z tego implikacjom dla rozwoju rynku i pokazuje, co to wszystko tak naprawdę oznacza dla właścicieli oraz najemców powierzchni logistycznych.

Pojawienie się logistyki miejskiej świadczy o tym, iż obszary miejskie na całym świecie ulegają przekształceniu w kierunku zintensyfikowanego poziomu transportu dóbr. Okazuje się, że miasta odgrywają niezwykle ważną rolę dla sektora logistycznego, jako że to właśnie te obszary są zazwyczaj zamieszkiwane przez aktywnych, wymagających i wyznaczających trendy konsumentów. Zadaniem, które stoi przed sektorem logistycznym, jest dostarczenie towarów nie tylko do ich domów, ale również obsłużenie wielu odwiedzanych przez nich sklepów, restauracji czy innych miejsc. Dlatego też zaistniała potrzeba stworzenia odpowiednio dostosowanych miejsc dostaw – miejskich centrów logistycznych – w oraz wokół gęsto zaludnionych obszarów miejskich.

Stawiane przez konsumentów stale rosnące wymagania w głównej mierze napędzane są przez sektor e-commerce, który kusi takimi udogodnieniami jak opcja dostawy do domu, najlepiej w dniu dokonania zakupu przy utrzymaniu niskich kosztów dostawy. Według raportu CBRE jest to jeden z najpoważniejszych czynników destabilizujących tradycyjny schemat funkcjonowania sektora logistycznego, który prowadzi do wzmożonej rywalizacji i transformacji w obszarze rozwiązań z zakresu organizacji łańcucha dostaw, zmiany sposobu postrzegania nieruchomości przemysłowych oraz transformacji rozwiązań z zakresu „ostatniej mili”.

W Polsce istnieje duży potencjał rozwoju branży e-commerce, a w dziedzinie m-commerce mamy szanse szybko stać się liderem w Europie. Oczekiwania polskich konsumentów nie są inne od tych w Europie, a wręcz odwrotnie, szybko przejmujemy nowe trendy. Odpowiedzią na dynamiczny wzrost sektora e-commerce jest zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną i magazynową dopasowaną do specyfiki branży. Wszystkie te czynniki stymulują rozwój sektora „ostatniej mili” i  przyczyniają się do rozwoju rynku małych modułów magazynowych współpracujących z magazynami centralnymi – mówi Emilia Filimoniuk, Konsultant, Dział Doradztwa i Badań Rynku, CBRE.

Z perspektywy globalnej „ostatnia mila” nie jest nowym zjawiskiem i z pewnością nie jest też przemijającym trendem. Logistyka miejska wciąż się rozwija i sięga po innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wyniosą poziom obsługi klientów na jeszcze wyższy poziom. Źródłem kreatywnych rozwiązań są m.in. zbiory ‘big data’ – ogromna ilość danych dostępnych od ręki, która może być sposobem na pomoc dostawcom w usprawnieniu procesu dostawy. Podmioty gospodarcze z sektora logistycznego powinny bliżej przyjrzeć się tym nasilającym obecnie trendom, gdyż zapoznanie się z nimi pozwoli im na stworzenie kompleksowej strategii biznesowej.

Źródło: CBRE