Transport i Spedycja

GUS opublikował badanie dotyczące transportu intermodalnego w Polsce w 2016 r.

5 października 2017

Główny Urząd Statystyczny na podstawie realizowanego po raz pierwszy badania pt. “Transport intermodalny” opracował dane dotyczące przeładunku w terminalach intermodalnych morskich i lądowych. Badanie przygotowane zastało w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426).

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła według danych GUS 8,3 mln TEU. Odpowiednio dla terminali morskich – 5,6 mln TEU, lądowych – 2,7 mln TEU. Stopień wykorzystania ich mocy przeładunkowych osiągnął 57,6% (w terminalach morskich – 63,3%, w terminalach lądowych – 45,7%). W 2016 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem:

  • morskim – 21,5 mln ton (co stanowiło 44,6% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych);
  • samochodowym –12,9 mln ton (26,7%);
  • kolejowym – 13,8 mln ton (28,7%);

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (57,4%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 36,7%, kontenerów 45’ i więcej
– 5,2%, a 30’ – 0,7%. W przewozie transportem intermodalnym dominowały ładunki z grupy chemikalia i produkty chemiczne, które stanowiły 21,2% ogółu przetransportowanych ładunków, towary mieszane – 23,8%, produkty spożywcze napoje i tytoń – 12,5%.

Opracowanie podano do wiadomości 28 września 2017 r.

Źródło: GUS