Zarządzanie

Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI): W listopadzie wzrost gospodarczy w polskim sektorze przemysłowym przyspiesza

4 grudnia 2017

Wyniki listopadowych badań PMI® wykazały poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym. Wielkość produkcji wzrosła w najszybszym tempie od marca, a liczba nowych zamówień ponownie się zwiększyła. Presje na łańcuchy dostaw były najsilniejsze od niemal siedmiu lat, co odzwierciedlały znaczne opóźnienia w dostawach. Inflacja kosztów produkcji przyspieszyła czwarty miesiąc z rzędu, prowadząc do kolejnej znaczącej podwyżki cen wyrobów przemysłowych.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W listopadzie Wskaźnik PMI wzrósł z październikowego poziomu 53,4 do 54,2, sygnalizując najsilniejszą od lutego ekspansję w polskim sektorze przemysłowym. Tym samym obecny okres nieprzerwanego wzrostu wydłużył się do 38 miesięcy (najdłuższa sekwencja pozytywnych odczytów od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998). Najnowszy odczyt wskaźnika był również dużo
wyższy niż średnia z badań długoterminowych (50,5). Listopadowy wzrost Wskaźnika PMI odzwierciedlał przyspieszoną ekspansję produkcji, wydłużony czas dostaw oraz zwiększone zapasy pozycji zakupionych. Zwyżkowy trend indeksu był częściowo równoważony przez niewielkie spowolnienie napływu nowych zamówień oraz wolniejsze tempo tworzenia nowych miejsc pracy.
W listopadzie polska produkcja przemysłowa zwiększyła się szesnasty miesiąc z rzędu. Tempo ekspansji było najsilniejsze od ośmiu miesięcy. Dobrze wypadło również na tle badań historycznych.
Wzrost produkcji napędzał wciąż silny napływ nowych zamówień. Tempo ekspansji, zarejestrowało niższą wartość niż we wrześniu i październiku, lecz mimo to było szybsze niż w każdym innym miesiącu od lipca 2015. Dane wykazały silny popyt zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

W ostatnim cyklu badań polscy producenci zwiększyli aktywność zakupową, gromadząc więcej zapasów surowców i materiałów produkcyjnych. Po raz pierwszy od czterech miesięcy udało im się
również zredukować zaległości w realizacji zleceń. Silny popyt na środki produkcji doprowadził do najbardziej znaczącego wydłużenia się czasu dostaw od niemal siedmiu lat. W związku z niewystarczającą podażą na rynku surowców, presje na podwyżkę cen wzmocniły się, a tempo inflacji było najszybsze od marca. Producenci głównie raportowali wyższe ceny stali i papieru.
Tymczasem stawki pobierane za wyroby gotowe znacznie wzrosły, aczkolwiek w najwolniejszym tempie od trzech miesięcy. W listopadzie prognozy odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji, mimo że najsłabsze od czterech miesięcy, były wciąż dobre. Niemal połowa badanych firm oczekuje wzrostu produkcji w nadchodzącym roku (ponad pięć razy mniej respondentów spodziewa się spadku). Optymizm wiązano z ożywieniem gospodarczym, eksportem, nowymi produktami, nowymi rynkami oraz inwestycjami w moce przerobowe.

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział:

“Listopadowe dane PMI zasygnalizowały silną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym na koniec 2017 roku. Nowe zamówienia wciąż gwałtownie rosły, prowadząc do najszybszego wzrostu produkcji od marca. Wskaźnik PMI zarejestrował najwyższą wartość od dziewięciu miesięcy (54,2) i wygląda na to, że osiągnie najlepszą roczną średnią od 2010. Dobry listopadowy wynik nastąpił po październikowej publikacji oficjalnych danych dotyczących produkcji przemysłowej, które wykazały 14% wzrost r/r – najszybszy od niemal siedmiu lat.”

Źródło: Markit Economics