Zarządzanie

Rok 2017 w Grupie Raben

10 stycznia 2018

Grupa Raben dokonała podsumowania najważniejszych wydarzeń 2017 r. Wśród nowości m.in. rozbudowa centrum logistycznego pod Poznaniem, powołanie spółki Raben East sp. z o.o., powstanie działu ds. badań i rozwoju, działania charytatywne i ekologiczne.

Pomimo tegorocznych wyzwań, Grupa Raben podsumowuje rok jako udany.

Rok 2017, pomimo licznych wyzwań, którym musieliśmy stawić czoła, takim jak nowe wymogi unijne czy chociażby niedobór kierowców, oceniam bardzo pozytywnie. Przede wszystkim, udało nam się zrealizować wiele planów na rynku polskim i niemieckim.

– podsumowuje Ewald Raben, CEO Grupy Raben

Aleksander Kroll, menedżer operacyjny w Grupie Raben, wspomina, że strategią Grupy w zmieniającym się środowisku branży jest innowacyjność, inwestycje w ekologiczną flotę oraz wprowadzanie udogodnień dla pracowników, zwłaszcza dla kierowców, by pozyskać i utrzymać najlepszych.

Rozbudowa w Gądkach

Za najważniejszą inwestycję na polskim rynku w roku 2017 Grupa wskazuje rozbudowę centrum logistycznego w Gądkach pod Poznaniem. Powstała hala nr 10, będąca magazynem wysokiego składu, ma powierzchnię 20 500 m2 i dostosowana jest do przechowywania 34 tys. palet. Ma też wydzieloną powierzchnię 400 m² do obsługi usług dodatkowych VAS oraz 570 m² na biura. Dzięki niej, powierzchnia magazynowa Grupy Raben w Gądkach zwiększyła się o ponad 20%. Firma otworzyła też magazyn w Gniewomierzu, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w podstrefie Legnickie Pole. Obiekt ma powierzchnię ok. 15 tys. m2.

Raben East

W obliczu zainteresowania kierunkiem na Wschód, Grupa Raben uruchomiła w lipcu spółkę Raben East sp. z o.o., świadczącą usługi międzynarodowego transportu drogowego, w tym regularne transporty drobnicowe w Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Gruzji, Iraku, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanie, Turkmenistanie, Turcji, na Ukrainie i w Uzbekistanie. Spółka jest niezależnym podmiotem, korzystającym z dostępnych rozwiązań Grupy w Europie. Siedziba Raben East znajduje się w Robakowie pod Poznaniem, jej główne lokalizacje to Grodzisk i Gliwice.

Genius Lab, czyli badania i rozwój

Jeśli chodzi o rozwój w dziedzinie cyfryzacji i digitalizacji, w celu śledzenia nowych trendów technologicznych z początkiem 2017 roku w Grupie Raben powstał dedykowany dział ds. badań i rozwoju, o nazwie Genius Lab. Zespół zajmuje się takimi zagadnieniami, jak analityka predykcyjna, przetwarzanie obrazów, automatyka przemysłowa oraz idea stworzenia procesów logistycznych bez użycia dokumentacji papierowej.

Ekologia i dobroczynność

Prawie 12 000 palet i ponad 7 000 ton przewiezionych charytatywnie w ramach współpracy z Bankami Żywności, prawie 10 000 posadzonych drzew w ramach akcji e-faktura=wyższa kultura, ponad 15 000 dzieci objętych programem edukacyjnym „Transport jest Potrzebny” oraz 13 sesji dialogowych z udziałem 116 interesariuszy – to podsumowanie działań Grupy Raben z zakresu odpowiedzialnego biznesu, uwzględniających takie dziedziny, jak społeczności lokalne, środowisko naturalne, edukacja oraz bezpieczeństwo drogowe.

Więcej informacji, m.in. o pozostałych działaniach Grupy Raben w minionym roku, na stronie www.raben-group.com.

AM

Grupa Raben
Grupa Raben jest operatorem logistycznym o 85-letnim doświadczeniu, który oferuje swoje usługi dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w ramach outsourcing kompleksowych usług logistycznych. Grupa Raben oferuje kompleksowe usługi logistyczne – logistykę kontraktową, sieć drogową (krajową, międzynarodową oraz wschód), Fresh Logistics, FTL & transport intermodalny, morski oraz powietrzny. Grupa posiada własne oddziały w 12 krajach Europy, zatrudnia ponad 9,500 pracowników oraz dysponuje około 1 150 000 m2 powierzchni magazynowych.