Transport i Spedycja

Kodeks dobrych praktyk OCRK dla bezpieczniejszych ferii zimowych

12 stycznia 2018

Czy to jako menedżerowie logistyki i transportu prowadzący zrównoważony biznes, czy to jako kierowcy podróżujący do odległych krańców Polski na spotkania branżowe, czy to jako rodzice, których dzieci zaczynają, lub zaczną niebawem, szkolne ferie zimowe – warto zapoznać się z projektem OCRK na rzecz bezpieczeństwa drogowego dzieci podczas zimowego wypoczynku.

Od 15 stycznia do końca lutego trwa sezon szkolnych ferii zimowych – w różnych ramach czasowych w zależności od województwa. Niestety, sezon ten jest drugim po okresie letnim apogeum kolizji drogowych, w tym – wypadków autokarowych podczas szkolnych wycieczek i zimowisk. Wiele z nich dzieje się z winy kierowców pojazdów.

Aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo drogowe dzieci wypoczywających podczas ferii, specjaliści z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców opracowali Kodeks Dobrych Praktyk Drogowych, czyli spis procedur, które powinny być przestrzegane podczas planowania wycieczek dla dzieci.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem i życzymy Państwu oraz Państwa rodzinom bezpiecznych ferii zimowych!

>KODEKS DOBRYCH PRAKTYK DROGOWYCH<<

Źródło: OCRK

AM