Transport i Spedycja

Przemiany w biznesie kolejowym oczami naukowców

30 stycznia 2018

W grudniu 2017 r. naukowcy-logistycy obradowali w Sopocie. Podsumowano najnowsze badania i nakreślono prognozy na przyszłość. Jednym z głównych tematów był biznes kolejowy, którego tradycyjny, reaktywny model – zdaniem prof. M. Chaberka – traci znaczenie społeczne. Według naukowca, kolej musi postawić na nowe metody.

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XVIII konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowana przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat honorowy na konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Minister Infrastruktury i Budownictwa RP, Marszałek Województwa Pomorskiego, prezydenci Gdańska, Gdyni oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

W pierwszym dniu odbył panel dyskusyjny pt. Transport kolejowy jako element systemu logistycznego. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, a także prezesi głównych spółek Grupy PKP. W referacie wprowadzającym prof. dr hab. Mirosław Chaberek – Kierownik Katedry Logistyki UG i Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP SA – stwierdził, że

tradycyjny, reaktywny model biznesu kolejowego traci swoje znaczenie społeczne oraz gospodarcze i tylko zwracanie  uwagi na nowe potrzeby konsumentów i kreowanie innowacyjnych usług w sferze obsługi procesów gospodarczych może doprowadzić do wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego na rynku.

Przemiany w Grupie PKP realizowane w myśl Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tak w sferze rozwoju infrastruktury kolejowej, jak i realizacji procesów transportowych, były też dominującym tematem wystąpień kolejnych prelegentów.

W drugim dniu konferencji wystąpili natomiast przedstawiciele wiodących w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, omawiając najważniejsze dokonania swoich zespołów badawczych w minionym roku, a także plany na następne lata.

Miłym akcentem była przeprowadzona po ostatniej sesji merytorycznej loteria upominków ufundowanych przez partnerów wydarzenia. Po zakończeniu jej części profesor Mirosław Chaberek podziękował uczestnikom za wytrwałość oraz aktywność podczas obu dni, składając wszystkim świąteczne życzenia i jednocześnie zapraszając na kolejną, dziewiętnastą konferencję, która odbędzie się w grudniu 2018 roku.

 

Konferencja Modelowanie procesów i systemów logistycznych, 7-8 grudnia 2017 roku, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Strona konferencji

Galeria zdjęć