Transport i Spedycja

Żegluga śródlądowa może pomóc transportowi i logistyce. EMMA zaprasza na konferencję do Berlina

2 lutego 2018

Zwiększenie roli transportu wodnego śródlądowego może umożliwić przewóz większego wolumenu towarów w sposób przyjazny dla środowiska (m.in. przez zmniejszenie emisji spalin), ograniczyć koszty transportu i usprawnić przepływowość dróg. Choć żegluga śródlądowa ma wielki potencjał, jej udział w całości frachtu na terenie Unii Europejskiej to obecnie jedynie 6 proc.

Aby zwiększyć rolę tej formy transportu w europejskiej branży logistycznej, potrzebna jest współpraca międzynarodowa. W tym celu powstał Projekt EMMA, inicjatywa wspierania rozwoju transportu śródlądowego w regionie nadbałtyckim, działająca w ramach programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, który z kolei wspiera Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt EMMA to efekt połączenia sił ekspertów ds. transportu śródlądowego z Niemiec, Polski, Szwecji, Litwy oraz Finlandii, którzy podejmują wspólne działania, by usprawnić i ożywić działanie dróg wodnych w swoich krajach.

Najnowszym działaniem w ramach EMMA będzie konferencja na temat roli transportu śródlądowego dla ochrony środowiska w regionie Morza Bałtyckiego.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2018r. w Berlinie. Udział wezmą przedstawiciele świata polityki, przemysłu i branży żeglugowej, a w programie znajdą się dyskusje na takie tematy, jak rozwój infrastruktury, rozwiązania techniczne mogące przezwyciężyć trudności w transporcie śródlądowym, modernizacja istniejącej floty oraz nowe, ekologiczne napędy.

Osoby zainteresowane zawodowo tematem transportu śródlądowego są serdecznie zaproszone do wzięcia udziału w konferencji!

AM

 

Rejestracja i program konferencji

Więcej o projekcie EMMA