Zarządzanie

Wskaźnik Managerów Logistyki: Wzrost liczby nowych zamówień najszybszy od trzech lat

5 lutego 2018

Styczniowe wyniki badań PMI® zasygnalizowały pomyślny start w 2018 r. dla polskiego sektora przemysłowego. Było to wynikiem najszybciej od trzech lat rosnącej liczby nowych zamówień, co z kolei doprowadziło do największego od dziewięciu miesięcy tempa wzrostu poziomu zatrudnienia (pomimo niewielkiego spowolnienia produkcji). Presje cenowe wzmocniły się z powodu wyższych cen surowców np. stali, na co producenci odpowiedzieli najwyższymi od kwietnia 2011 r. podwyżkami cen wyrobów gotowych.

IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W styczniu wskaźnik PMI odnotował nieznaczny spadek z grudniowego 34-miesięcznego rekordu na poziomie 55,0, do poziomu 54,6. Bieżący wynik jest drugim najwyższym od roku i plasuje się
znacznie powyżej średniej z badań długoterminowych będącej na poziomie 50.6. Styczniowy odczyt wskaźnika sygnalizuje silny wzrost polskiego sektora przemysłowego. Obecny okres pozytywnych odczytów, który trwa nieprzerwanie od czterdziestu miesięcy jest najdłuższym w historii badań, które rozpoczęto w czerwcu 1998 roku. Zniżkowa tendencja wskaźnika PMI w styczniu jest konsekwencją nieco słabszego niż w grudniu tempa wzrostu produkcji przemysłowej. Pomimo tego, produkcja w styczniu nadal rosła w solidnym tempie.

Najnowsze wyniki badań zasygnalizowały także ograniczone moce przerobowe w sektorze. Zaległości produkcyjne zwiększyły się po raz czwarty w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Presja na wydajność producentów wynikała głównie z napływu nowych zamówień. Liczba nowych zamówień, jakie otrzymali polscy producenci, wzrosła w najszybszym tempie od stycznia 2015, wydłużając zarazem okres ciągłego rozwoju do piętnastu miesięcy. To samo dotyczyło również nowych zamówień eksportowych, których ilość w styczniu także wzrosła. W odpowiedzi na rosnące nakłady pracy, producenci zwiększyli liczbę nowo przyjętych pracowników w tempie najszybszym od dziewięciu miesięcy. Zatrudnienie w sektorze przemysłowym rośnie nieprzerwanie od sierpnia 2013 (z wyjątkiem krótkiej przerwy we wrześniu 2017).

Choć aktywność zakupowa wzrosła w styczniu piętnasty miesiąc z rzędu, wydłużając ponownie opóźnienia w dostawach, to jej tempo zwolniło do najsłabszego od trzech miesięcy. Zapasy produkcyjne zwiększyły się w najszybszym tempie od pięciu miesięcy. W styczniu nasiliła się presja inflacyjna. Koszty produkcji wzrosły w tempie porównywalnym z najwyższym 8-miesięcznym rekordem z listopada, na co wpływ miały rosnące ceny stali. Jednocześnie ceny wyrobów gotowych pobierane przez producentów wzrosły się w najszybszym tempie od kwietnia 2011.

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział:

„Polski sektor przemysłowy zarejestrował wyraźną poprawę warunków na początku 2018 r. Mimo najwyższej od trzech lat liczbie nowych zamówień oraz najszybszym od kwietnia 2017 r. tempie wzrostu poziomu zatrudnienia, główny wskaźnik PMI odnotował niewielki spadek z grudniowego poziomu 55,0 (najwyższego od 34 miesięcy) do wartości 54,6. Niższa wartość głównego wskaźnika była wynikiem osłabienia tempa wzrostu wielkości produkcji oraz mniejszych niż w grudniu opóźnień w dostawach. Jednak tempo wzrostu wielkości produkcji nadal pozostało wyraźne. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy zaległości produkcyjne zwiększyły się po raz czwarty, co wskazywało na ograniczone moce przerobowe w sektorze. Najnowsze wyniki badań zasygnalizowały także większą presję cenową w sektorze. Przyczyną wzrostu kosztów produkcji były przede wszystkim wyższe ceny stali. Z kolei ceny wyrobów gotowych wzrosły w najszybszym tempie od kwietnia 2011
roku.”

Źródło: Markit Economics