Transport i Spedycja

2018 rokiem multimodalu w UE

14 lutego 2018

Transport multimodalny wykorzystuje najlepsze strony poszczególnych rodzajów transportu, odciąża szosy, chroni środowisko i daje szansę na oszczędności. Dlatego unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc ogłosiła rok 2018 „Rokiem Multimodalności”. Jest szansa na korzystne ustawodawstwo i zachęty pieniężne.

Transport multimodalny to określenie na użycie różnych środków transportu (samochodowy, kolejowy, wodny, powietrzny) podczas tej samej trasy przewozowej. Daje to możliwość wykorzystania najlepszych cech poszczególnych środków, takich jak wygoda, szybkość, efektywność kosztowa, spolegliwość, przewidywalność itp., pozwala też na oszczędności, ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracowników i towaru. Te cechy, będące w zgodzie z zamierzeniami Komisji Europejskiej, mają pomóc w budowaniu zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportowego w Unii Europejskiej. Dlatego też KE zdecydowała się w ciągu bieżącego roku szczególnie wspierać intermodalność poprzez prace na rzecz poprawy infrastruktury, połączeń, a także przez zachęty ekonomiczne i rozwiązania cyfrowe.

Komisarz zapowiedziała wydarzenia mające towarzyszyć inicjatywie Roku Multimodalności, takie jak Konferencja European  Multimodal Freight Transport (Bułgaria, Sofia, 20 marca  2018), Transport Research Arena (Austria, Wiedeń, 16 – 19 kwietnia  2018), TEN-T Days Connecting Europe (Słowenia, Ljubljana, 25 – 27 kwietnia 2018), czy też EUROPEANMOBILITYWEEK mający trwać w różnych krajach UE w dniach 16-22 września 2018r.

Można też spodziewać się unijnych inicjatyw legislacyjnych mających wesprzeć transport intermodalny m.in. w zakresie digitalizacji, np. elektronicznych dokumentów transportowych czy cyfrowych systemów korytarzy informacyjnych.

Szczególnie ciekawie dla branży brzmią zachęty ekonomiczne mające promować multimodalność, planowane w kontekście rewizji dyrektywy dot. transportu kombinowanego i nowego studium w sprawie internalizacji kosztów zewnętrznych.

Zapowiedziano też planowane wsparcie infrastruktury multimodalnej i innowacji, m.in. w ramach programu Connecting Europe Facility, Horyzont 2020 oraz unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji FP9.

Ogłoszenie roku 2018 rokiem transportu intermodalnego nastąpiło przy okazji podsumowania w Komisji Europejskiej roku 2017, który był z kolei rokiem transportu morskiego.

AM

Źródła:

https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/2018-year-multimodality_ro

http://pisil.pl/rok-2018-rokiem-transportu-multimodalnego/