Zarządzanie

Wskaźnik Managerów Logistyki: Najniższy od czterech miesięcy wynik polskiego wskaźnika PMI

6 marca 2018

Wyniki badań PMI® z lutego zasygnalizowały dalszą solidną poprawę warunków gospodarczych polskiego sektora przemysłowego, pomimo nieznacznego spadku tempa od początku roku 2018. Liczba nowych zamówień wzrosła, lecz w najsłabszym tempie od sześciu miesięcy, prowadząc do łagodniejszego wzrostu produkcji, aktywności zakupowej i zatrudnienia.

Mimo to, tempo wzrostu dla wszystkich czterech zmiennych utrzymało się powyżej średniej długoterminowej, a zaległości nadal rosły. Również presje cenowe złagodniały od stycznia, lecz pozostały nadal silne. IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W lutym wskaźnik PMI spadł ze styczniowej wartości 54,6 do poziomu 53,7. Był to najniższy wynik od października ubiegłego roku, ale nadal znacznie powyżej średniej długoterminowej (wynoszącej 50,6). Sygnalizuje to silne tempo wzrostu polskiego sektora przemysłowego. Bieżąca tendencja wzrostowa, utrzymująca się 41 miesiąc z rzędu, jest najdłuższą od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 roku. Spadkowa tendencja wskaźnika PMI w lutym odzwierciedlała wolniejsze tempo wzrostu liczby nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia oraz spadek zapasów produkcyjnych. Liczba nowych zamówień wzrosła w lutym szesnasty miesiąc z rzędu, lecz tempo tego wzrostu było najwolniejsze od sierpnia 2017 roku.

Firmy w dalszym ciągu sygnalizowały rosnące zapotrzebowanie zarówno na rynku krajowym, jak i z krajów UE. Łagodniejsze tempo wzrostu nowych zleceń w lutym przełożyło się na najwolniejsze od czterech miesięcy tempo wzrostu produkcji. Mimo to, wzrost ten był wciąż silny, a nowe zamówienia doprowadziły do zwiększania zaległości piąty raz w ciągu siedmiu miesięcy. W lutym polscy producenci nadal zwiększali liczbę nowo przyjętych pracowników. Zatrudnienie w polskim sektorze przemysłowym rosło w każdym miesiącu od sierpnia 2013 roku, z wyjątkiem przerwy we wrześniu ubiegłego roku. Mimo to, tempo tworzenia nowych miejsc pracy zwolniło nieco od stycznia. Aktywność zakupowa wzrosła w lutym szesnasty miesiąc z rzędu, wydłużając ponownie opóźnienia w dostawach. Tempo jej wzrostu jednakże zwolniło do najniższego od czterech miesięcy. Z kolei zapasy produkcyjne zmniejszyły się po raz pierwszy od czterech miesięcy. Presje inflacyjne w lutym pozostały wysokie, lecz nieco złagodniały. Koszty produkcji i ceny wyrobów gotowych wzrosły w najszybszym tempie od siedmiu lat, co wynikało z wyższych cen stali. W lutym oczekiwania odnośnie wzrostu wielkości produkcji pozostały wysokie, pomimo widocznego spowolnienia od początku 2018 roku. Firmy uzasadniały dobre nastroje liczbą otrzymanych lub spodziewanych nowych kontraktów.

Komentarz

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział:

W lutym polski sektor przemysłowy w dalszym ciągu szybko się rozwijał, mimo nieznacznego spadku tempa wzrostu od początku roku. Główny wskaźnik PMI uległ dalszemu spowolnieniu w porównaniu do najwyższego od 34 miesięcy poziomu z grudnia, wynoszącego 55,0, i wyniósł 53,7. Była to najniższa wartość od października ubiegłego roku. Wzrost liczby nowych zamówień był w lutym najniższy od sześciu miesięcy, jednak wciąż wystarczająco silny, aby przyczynić się do zwiększenia zaległości. W ostatnim badanym okresie odnotowano także solidny wzrost produkcji i zatrudnienia.

Źródło: IHS Markit