Inteligentne Technologie

Cztery barki to 400 ciężarówek

7 marca 2018

Bezzałogowe statki rzeczne, plan zmniejszenia frachtu drogowego w UE o 30 % na rzecz żeglugi i kolei, pomysł Szwecji na transport wodny mimo srogiej zimy. Konferencja o żegludze śródlądowej w krajach bałtyckich, w tym w Polsce, zaowocowała pomysłami, które mogą zmienić transport i logistykę.

21 lutego br. w Berlinie odbyła się konferencja projektu EMMA poświęconego promowaniu transportu wodnego śródlądowego w krajach regionu Morza Bałtyckiego, w tym w Polsce (zapowiadaliśmy ją niedawno na portalu). Dyskutowano o możliwej współpracy między krajami bałtyckimi na rzecz zwiększenia roli żeglugi śródlądowej w systemach transportowych oraz jej modernizacji. To bardzo ważne dla środowiska naturalnego i odciążenia europejskich dróg.

Barki odciążą drogi

Europejski system transportowy, przy ciągle wzrastającym wolumenie ładunków, nie jest w stanie poradzić sobie jedynie przy użyciu dróg i kolei i potrzebuje dróg wodnych jako elementu systemu. Podkreślił to Ingo Egloff, dyrektor Portu Hamburg, wskazując na ograniczoną pojemność kolejowych i samochodowych środków transportu i zauważając, że zwiększenie udziału żeglugi w transporcie pomoże odciążyć drogi. Zilustrował to ciekawym przykładem: konwój czterech barek rzecznych może przewieźć tyle ładunku, co 400 ciężarówek!

Mniej trucków dla dobra środowiska

Żegluga śródlądowa może pomóc w ochronie europejskiego środowiska. Unia Europejska chce zredukować emisję dwutlenku węgla w europejskim transporcie drogowym, który przyczynia się do 25 proc. całkowitej emisji w Europie. Planowane jest m.in. promowanie logistyki miejskiej całkowicie wolnej od emisji CO2 oraz ograniczenie do 2030 r. frachtu drogowego o 30% na rzecz bardziej ekologicznej kolei i właśnie żeglugi. Poza względami ekologicznymi, rozwój żeglugi, zdaniem uczestników konferencji EMMA, ma pomóc w rozwoju ekonomicznym krajów nadbałtyckich i tworzeniu miejsc pracy.

Bezzałogowe statki przyszłości

Podczas konferencji dyskutowano o infrastrukturze dla transportu wodnego śródlądowego – obecne 40000 km żeglownych dróg wodnych i 200 portów śródlądowych w UE wymaga ulepszenia i rozbudowy. Wspominano, że sektor żeglugowy ma szansę stać się liderem w digitalizacji i automatyzacji, które mogą wspomóc bezpieczeństwo i efektywność wodnego łańcucha dostaw. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, mówiono m.in. o projekcie żeglugi autonomicznej.  Z kwestii bieżących, mówiono o konieczności dostosowania modeli transportu rzecznego do warunków poszczególnych regionów nadbałtyckich. Przykładowo, przedstawiono projekt dostosowujący europejskie barki motorowe do warunków… lodu i mroźnej zimy na rzekach w Szwecji.

Polska chce żeglować po Odrze

W konferencji EMMA wzięli udział przedstawiciele polskiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, promując plany rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Padły deklaracje roboczej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Planowana Przestrzennego Brandenburgii w kwestii włączenia odcinka Szczecin-Berlin do korytarza transportowego TEN-T. Polscy reprezentanci nawiązali też współpracę ze środowiskiem gospodarczym Brandenburgii w celu pozyskania informacji pomocnych w tworzeniu Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej.

AM

Źródła:

EMMA
MGMiŻŚ