Inteligentne Technologie

Platforma spedytora, przewoźnika i kierowcy

16 marca 2018

eShipCo to platforma elektroniczna firmy Trimble Transport & Logistics umożliwiająca lepszą współpracę spedytorom, przewoźnikom i kierowcom. Umożliwia ona przejrzystość w realizacji dostaw od przyjęcia zamówienia do dostarczenia towaru. Upraszcza również zarządzanie dostawami.

Firma Trimble jest zdania, że pojazdy ciężarowe nie powinny jeździć puste – to równoznaczne z niewykorzystanymi szansami. Platforma eShipCo ma zredukować liczbę pustych przejazdów, usprawnić procesy transportowe, umożliwić elastyczną współpracę i komunikację na poszczególnych etapach przewozu oraz pozwolić na śledzenie statusu dostawy w czasie rzeczywistym.

 

Dla każdego coś dobrego

Spedytorzy będą mogli dzięki eShipCo zarządzać wszystkimi dostawami z jednego miejsca, za pomocą kilku kliknięć wysyłać zlecenia do grona zaufanych partnerów transportowych oraz śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym i informować klientów – i wszystkie pozostałe zainteresowane strony – o opóźnieniach. Przewoźnicy skorzystają na opcji odbierania zleceń w jednymi miejscu i wysyłania ich do partnerów transportowych, a także na funkcjonalnościach bezpłatnej aplikacji internetowej eShipCo, dzięki której łatwo skontaktują się z również z kierowcami pracującymi na własny rachunek i korzystających z własnych urządzeń. Kierowcy samozatrudnieni, dzięki wspomnianej aplikacji, będą mogli nie tylko kontaktować się ze zleceniodawcą, ale i efektywnie szukać nowych zleceń – propozycje od różnych firm będą mogli otrzymywać do jednej skrzynki odbiorczej. Warto tylko pamiętać, że aby kierowca mógł dołączyć do platformy, musi mieć zaproszenie od firmy spedycyjnej lub przewozowej. Wystarczy telefon lub tablet z dostępem do Internetu i przeglądarka, aplikacja jest aplikacją webową tzw. webApp bez konieczności instalacji fizycznego oprogramowania.

 

Gdy gonią terminy

eShipCo to dobry pomocnik podczas okresów zarówno wzmożonej aktywności, jak i mniejszej liczby zleceń. Platforma umożliwia szybkie wysłanie zleceń do wielu adresatów, przyśpieszając znalezienie niezbędnych w danym momencie kierowców. Co więcej, możliwa jest współpraca nie tylko z kierowcami, ale również między samymi przewoźnikami, co przydaje się w czasie wzrostu liczby zleceń i pozwala uniknąć pustych przejazdów. eShipCo gwarantuje przy tym poufność – inne firmy nie mają dostępu do wewnętrznych informacji o klientach przewoźnika. Sygnalizacja chęci współpracy z innymi przewoźnikami w eShipCo jest prosta, lecz funkcjonalna – przykładowo, jeśli do danego przewozu potrzebne są szczególne warunki transportu, platforma zaproponuje do współpracy tylko te firmy, które je spełniają.

 

Nie trzeba przepłacać za IT

Integracja platformy eShipCo z już używanymi w firmie systemami informatycznymi nie stamowi problemu – eShipCo łatwo łączy się z systemami TMS lub ERP za pomocą interfejsu eShipCo API. Osoby korzystające z telematyki Trimble bez systemu TMS mogą natomiast skorzystać z istniejącego już łącza między eShipCo a kontem we FleetWorks. W przypadku wszystkich integracji, platforma umożliwia współpracę z innymi kontami eShipCo – niepotrzebne są skomplikowane i kosztowne połączenia poza platformą.

 

To się kalkuluje

Dzięki zastosowaniu stopniowanego systemu wyceny w eShipCo, im więcej zleceń jest wprowadzanych na platformę, tym korzystniejszą cenę można uzyskać od zlecenia (od 1,2 do 0,15 EUR od zlecenia). Kwoty te są stałe dla danej liczby zleceń, więc nie ma tu żadnych zaskoczeń, a tylko możliwość zyskania. Warto przy tym pamiętać, że koszty ponosi wyłącznie strona inicjująca, czyli zleceniodawca, a nie przewoźnik realizujący przewóz czy kierowca indywidualny.

 

Agnieszka Magnuszewska

Źródło: Trimble