Magazyn

Pracownik magazynowy na wagę złota

19 marca 2018

Rozmowa z Bartoszem Górnym, HR Managerem Quick Service Logistics Polska, o sposobach na pozyskanie kadry w logistyce.

Jak wygląda aktualnie rynek pracy w logistyce? Na jakie specjalizacje jest największe zapotrzebowanie?

BG: Rynek pracy w logistyce podzielony jest obecnie na dwa segmenty: administracja i zarządzanie oraz praca fizyczna i transport. Ze względu na zmiany demograficzne i rozwój gospodarki, popyt na pracownika przekracza podaż rynkową; o ile w stosunku do pierwszej grupy pracowników jest to powoli wzrastający trend, tak w stosunku do grupy pracowników fizycznych sytuację można określić mianem bardzo złej i pogarszającej się z miesiąca na miesiąc. Obecnie problem braków w kadrach dotyczy nawet dużych i znanych pracodawców, którzy do niedawna nie borykali się z tego typu wyzwaniami. Oczywiście, jak w przypadku każdej branży, sytuacja zależy od regionu, w którym poszukujemy pracownika, co nie zmiana faktu, że nawet w regionach uznawanych za mniej zamożne pracodawcy mają trudności z kompletacją pełnej kadry pracowniczej. Odpowiadając na pytanie, najpilniej poszukiwane w tej chwili profesje to: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca CE.

Jak Quick Service Logistics radzi sobie z problemem niewystarczającej liczby pracowników w branży?

Z naszych obserwacji wynika, iż obecnie pracownicy oczekują od pracodawcy czegoś więcej, niż tylko odpowiedniego wynagrodzenia i stabilnego zatrudnienia. W związku z tym, staramy się słuchać potrzeb i problemów naszych pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i reagować na te informacje w granicach naszych możliwości. Obok wynagrodzenia oferujemy szereg benefitów, dodatkowe ubezpieczenie, dodatki świąteczne i urlopowe, a także staramy się szukać talentów wśród naszych pracowników i je rozwijać. Stawiamy też duży nacisk na kulturę komunikacji
i profesjonalizm kadry kierowniczej, co pozwala uniknąć niepotrzebnych napięć na płaszczyźnie pracownik-pracownik lub pracownik-przełożony. Polityka ta najwyraźniej działa, ponieważ obecnie Quick Service Logistics Polska nie ma braków kadrowych w żadnej z placówek, pomimo prowadzenia operacji w bardzo konkurencyjnych pod względem zapotrzebowania na pracowników regionach.

Czy Quick Service Logistics planuje w tym roku powiększenie kadry pracowniczej? Jeśli tak, to o jakie specjalizacje i dlaczego o te?

W latach 2016-2017 Quick Service Logistics powołało kilka nowych działów, głównie w celu przejęcia obowiązków, które wcześniej były „outsource’owane” do firm zewnętrznych. Mówimy tu np. o dziale kadr i płac, księgowości czy wsparciu hardware IT. W 2018 roku stawiamy bardziej na stabilizacje nowo wprowadzonych procesów i nie widzimy na chwilę obecną potrzeby tworzenia nowych działów czy powiększania ich o nowe specjalizacje. Natomiast jeżeli chodzi o liczebność zespołów, to oczywiście liczymy się z ich powiększeniem w bieżącym roku, wraz ze wzrostem obrotów i liczby klientów.

Czy profil zatrudnionych pracowników (jeżeli są to pracownicy magazynowi) wiąże się celem firmy na bieżący rok, jakim jest wynajęcie powierzchni nowego magazynu w Błoniu?

Biorąc pod uwagę rozwój obecnych klientów i możliwość pozyskania nowych, przewidujemy potrzebę rekrutacji nowych pracowników, przede wszystkim magazynierów i kierowców CE. Procesy rekrutacyjne będą jednak prowadzone w momencie zaistnienia zapotrzebowania, które na razie jeszcze nie występuje.

Jak wygląda zatrudnienie w Quick Service Logistics? Budowany jest stały zespół, czy jest duża rotacja pracowników? Jak wygląda system benefitów dla pracowników Quick Service Logistics?

Jako firma rodzinna, staramy się sprawiedliwie traktować naszych pracowników. Wszyscy pracownicy magazynowi są zatrudnieni na umowę o pracę z pełnym dostępem do benefitów i zabezpieczeniem socjalnym. Nie korzystamy z usług agencji pracy tymczasowej, wszyscy pracownicy zatrudnieni są w Quick Service Logistics. Owocuje to niską rotacją pracowników i stałym, doświadczonym zespołem zajmującym się kompletacją. Większość pracowników magazynowych jest z nami co najmniej 2, a w większości 4 lata – od początku działalności. Jedyna rotacja, jaką zaobserwowaliśmy, dotyczy pracowników nowo przyjętych, co wydaje się normalne – taka praca nie każdemu odpowiada. Jeżeli chodzi o benefity – jest to prywatne ubezpieczenie medyczne, karty Multi Sport, grupowe ubezpieczenie na życie czy szereg dodatków związanych z ZFŚS. Nasza filozofia opiera się na odpowiednim traktowaniu naszych pracowników. Chcemy by czuli się doceniani i odpowiednio wynagradzani za swoją ciężką pracę.

Źródło: Quick Service Logistics

red. AM