Zarządzanie

Polscy logistycy również w Stanach

20 marca 2018

Przy okazji nagrody, jaką polski operator logistyczny otrzymał od konsulatu RP w Nowym Jorku, warto przypomnieć, jak wyglądają stosunki transportowe między Polską a USA.

Fracht FWO Polska, firma specjalizująca się w obsłudze logistycznej przemysłu, jest jednym ze znaczących spedytorów w obsłudze i organizacji dostaw między Polską a USA. Niedawno 28 lutego 2018 roku firma została uhonorowana Nagrodą Uznania przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku za zaangażowanie i wkład w polsko-amerykańskie partnerstwo gospodarcze.

Nagrodę wręczono w trakcie IV Polsko-Amerykańskiej Gali Biznesu. Wyróżnienie odebrał Andrzej Bułka, dyrektor generalny Fracht FWO Polska, który powiedział: „Nagrodę przyjęliśmy z wielką radością, ale też i z pokorą. Od kilkunastu lat staramy się łączyć oba rynki, obsługując zarówno polskie jak i amerykańskie firmy. Na tak konkurencyjnym rynku, jakim są Stany Zjednoczone, takie wyróżnienie cieszy podwójnie (…)”.

Stany Zjednoczone są na liście 10 najważniejszym partnerów handlowych Polski (obok Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Holandii, Francji, Czech, Szwecji, Hiszpanii i Rosji) i trzecim wśród państw spoza Unii Europejskiej (po Chinach i Rosji). Po pierwszej połowie 2017 roku USA znalazły się na 8. miejscu najważniejszych odbiorców polskich towarów za granicą z 2,8 proc. udziałem w polskim eksporcie. Podobnie jest w imporcie. Według danych GUS, do najważniejszych towarów eksportowych naszego kraju zaliczono wyroby przemysłu elektromaszynowego, pojazdy oraz przyrządy optyczne, medyczne, meble, artykuły rolno-spożywcze i wyroby ceramiczne. Z kolei z USA do Polski przywoziliśmy głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego, pojazdy, wyroby chemiczne, artykuły rolno-spożywcze i wyroby metalurgiczne. W okresie styczeń-sierpień 2017 roku polski eksport do Stanów Zjednoczonych odnotował imponujący wzrost na poziomie 28,3 proc.

Fracht FWO Polska obsługuje transporty wszystkich wyżej wymienionych grup towarowych w zakresie frachtu morskiego i lotniczego zarówno w imporcie jak i eksporcie, a także dostawy door-to-door na całym terenie USA. Operator realizuje dostawy do/z USA, wspierając od kilkunastu lat rozwój polskiego biznesu na amerykańskim rynku. W tym roku Fracht FWO Polska był także jednym z partnerów Kongresu „60 milionów”, który organizuje Polonia amerykańska na Florydzie. Ideą kongresu jest integracja i łączenie kadry menedżerskiej oraz liderów biznesu, którzy są powiązani z Polską lub polskimi społecznościami na arenie międzynarodowej. Nazwa kongresu odpowiada ogólnej liczbie Polaków i osób polskiego pochodzenia na świecie.

Źródło: Fracht FWO

red. AM