Zarządzanie

Wskaźnik Managerów Logistyki: Dalszy solidny wzrost w sektorze przemysłowym w kwietniu

7 maja 2018

Wyniki badań wskaźnika PMI® z kwietnia zasygnalizowały dalszą solidną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym.

W kwietniu zarejestrowano najsilniejsze od początku 2018 roku tempo wzrostu wielkości produkcji oraz stosunkowo silny wzrost zatrudnienia. Liczba nowych zleceń wzrosła w solidnym tempie, aczkolwiek aktywność zakupowa była najsłabsza od listopada 2016. Mimo to, opóźnienia w dostawach były największe od siedmiu lat. IHS Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu
dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.

W kwietniu wskaźnik PMI wzrósł nieznacznie do wartości 53,9, z marcowego poziomu 53,7, sygnalizując silny ogólny wzrost polskiego sektora przemysłowego. Co więcej, był to pierwszy zwyżkowy ruch wskaźnika od grudnia 2017 roku. Bieżąca tendencja wzrostowa, utrzymująca się 43 miesiąc z rzędu, jest najdłuższą od rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 roku. Wzrost wskaźnika PMI w kwietniu był wynikiem szybszego wzrostu wielkości produkcji i liczby nowych zamówień oraz częstszych opóźnień w dostawach. Z drugiej strony wynik wskaźnika został zrównoważony przez nieco słabszy wzrost zatrudnienia i mniejszą liczbę zapasów produkcyjnych.

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu w nieco szybszym tempie, będąc najsilniejszą od początku 2018 roku. Liczba napływających nowych zamówień również nieznacznie wzrosła, lecz nieco
słabiej niż wielkość produkcji. W konsekwencji zaległości zmalały po raz pierwszy od czterech miesięcy. W kwietniu wzrosła liczba zamówień eksportowych, która w marcu była na niezmienionym poziomie.

Polscy producenci ponownie zwiększyli liczbę miejsc pracy. Tempo wzrostu zatrudnienia zwolniło nieco w stosunku do marcowego 11-miesięcznego rekordu, ale nadal pozostało stosunkowo silne.
Aktywność zakupowa wzrosła w kwietniu osiemnasty miesiąc z rzędu, prowadząc do dalszego wydłużenia czasu dostaw. Tempo wzrostu aktywności zakupowej wyhamowało do najsłabszego od siedemnastu miesięcy. Presje na łańcuchy dostaw pozostały silne, a czas dostaw wydłużył się w największym stopniu od grudnia 2010 roku. Z kolei zapasy środków produkcji wzrosły jedynie marginalnie. Presje inflacyjne w kwietniu pozostały wysokie i umocniły się nieco od marca. Wzrost kosztów produkcji i cen wyrobów gotowych przyspieszył do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy pozostając znacznie powyżej średnich długoterminowych. Firmy podkreślały szczególnie wyższe ceny stali.

W kwietniu oczekiwania odnośnie wzrostu wielkości produkcji pozostały wysokie, lecz złagodniały do najsłabszego wyniku od listopada 2016 roku. Firmy uzasadniały spodziewany wzrost produkcji nowymi produktami, marketingiem oraz wzrostem wydajności.

Komentarz:

Komentując wyniki badań PMI Polskiego Sektora Przemysłowego, Trevor Balchin, dyrektor ekonomista IHS Markit i autor raportu powiedział:

„Polski sektor produkcyjny przeciwstawił się marcowemu spowolnieniu wzrostu liczby nowych zamówień nieco mocniejszą ogólną poprawą warunków prowadzenia działalności na początku II kwartału. Niewielki wzrost wskaźnika PMI odzwierciedla największy w tym roku wzrost produkcji, nieco szybszy wzrost liczby nowych zamówień oraz największe od ponad siedmiu lat wydłużenie czasu realizacji dostaw przez dostawców. Mimo to wzrost liczby nowych zamówień przez ostatnie dwa miesiące utrzymywał się poniżej trendu dotyczącego produkcji, a zaległości w realizacji zamówień przez producentów zmalały po raz pierwszy od czterech miesięcy. Wskazuje to, że ekspansja produkcji może być w najbliższych miesiącach umiarkowana, chyba że dojdzie do przyspieszenia wzrostu liczby nowych zamówień”.

Źródło: Markit Economics