Inteligentne Technologie

Zatańczą autonomiczne systemy do palet

14 maja 2018

Operator logistyczny Dachser testuje systemy autonomiczne mające ułatwić pracę w magazynach i terminalach. Firma opracowuje też kolejne aplikacje do głębokiej analizy danych, by móc wprowadzić usługi logistyczne o charakterze prognostycznym. Pomimo swoich działań w zakresie automatyki i inteligentnych rozwiązań Dachser uważa, że w przyszłości ludzie pozostaną niezbędni w logistyce.

Wśród rozwiązań opracowywanych przez Dachser, w fazie pilotażu są m.in. systemy do automatycznego przemieszczenia palet w magazynach. Są one w stanie same ominąć przeszkody i mogą być używane z konwencjonalnymi wózkami widłowymi. W przyszłości pojazdy i rozwiązania autonomiczne mogą być także wykorzystywane do obsługi nadwozi wymiennych.

W logistyce hasło jazda autonomiczna jest ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki, jednak różne mogą być stopnie wykorzystania automatyki w samochodach – choćby pod postacią np. obecnych już dziś systemów wsparcia kierowcy, czy też jazdy półautonomicznej, dzięki której kierowca miałby możliwość wykonywania innych zadań np. planowania zmiany trasy.

Naszym zdaniem w pełni autonomiczna jazda, dziś tak szeroko dyskutowana, jest jeszcze daleka od urzeczywistnienia. Nadal trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, nie tylko technicznych, ale także etycznych i prawnych. Jedno jest jednak pewne – w przyszłości logistyka wciąż będzie opierać się na relacjach międzyludzkich. Dotyczyć to będzie zwłaszcza kierowców, którzy przejmą odpowiedzialność za bezpośredni kontakt z klientami w punkcie załadunkowym. Cyfryzacja nie wykluczy tych zadań. Zamiast tego, dzięki automatyzacji prostszych czynności, zostaną one wzbogacone o dodatkową wartość

– mówi Stefan Hohm, dyrektor działu rozwiązań korporacyjnych, badań i rozwoju w Dachser.

Dachser już 30 lat temu postawił na rozwój autorskich systemów IT w zakresie transportu i magazynowania, by móc dostarczać analizy bazujące na ustandaryzowanych danych. Dachser może np. zapewnić informacje na temat problemów z wysyłką, oszczędzając czas, który można wykorzystać do opracowania alternatywnych rozwiązań. Inne narzędzie pozwala zwizualizować cały łańcuch dostaw danej firmy, umożliwiając jego analizę i wskazanie miejsc, w których można go ulepszyć.

Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy w dziedzinie pozyskiwania i analizy danych, jest fundamentem, na którym w przyszłości możemy budować dalej. Będziemy analizować dane transportowe w sposób coraz bardziej inteligentny, wzbogacając je o zewnętrzne informacje, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować usługi logistyczne o charakterze prognostycznym

– podsumowuje Stefan Hohm.

Źródło: Dachser, red. AM