Supply Chain

Etykieta logistyczna przyśpiesza dostawę napojów

19 czerwca 2018

W Polsce rośnie sprzedaż wody butelkowanej i napojów izotonicznych: do 2020 r. wartość sprzedaży napojów ma zwiększyć się o 14%. Wiąże się to z koniecznością optymalizacji łańcucha dostaw, w czym pomaga w tym etykieta logistyczna.

Etykieta logistyczna GS1 to po prostu kawałek papieru, na którym nadrukowane są ustandaryzowane informacje o towarze, w tym kod kreskowy. Etykietę umieszcza się następnie na jednostce logistycznej, np. na palecie, w celu jej identyfikacji i monitorowania.

Wg zleconego przez GS1 Polska badania Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu pt. Optymalizacja logistyczna u producentów napojów, przedsiębiorstwa stosujące standardy identyfikacji i komunikacji, w tym etykietę logistyczną GS1, działają efektywniej.

Badanie dowiodło, że etykieta potrafi zapewnić nawet 69-procentową oszczędność czasu. Przykładowo, jej użycie jest w stanie skrócić dostawę z 3 do 1 godziny u producentów soków, a u producentów wody mineralnej z 59 do 40 minut.

Jeszcze lepsze wyniki osiągnięto w zakresie obciążenia zasobów ludzkich. Różnica przed wdrożeniem etykiety logistycznej i po jej implementacji wyniosła nawet 19% w całkowitym zaangażowaniu pracowników, liczonym poprzez procent obciążenia etatu.

Firmy, które wdrożyły etykietę logistyczną GS1 w zarządzaniu procesami magazynowo-produkcyjnymi, wskazały wiele korzyści operacyjnych z ich stosowania. Wśród wymienionych plusów znalazła się m.in. możliwość pełnej identyfikacji towarów, lepsza wiedza o procesach i precyzyjniejsza kontrola ich jakości, zmniejszenie liczby błędów związanych m.in. z wydaniami towaru czy z ręcznym wprowadzaniem danych do systemu, a także szybsze wdrożenie do pracy z systemem obecnych i nowych pracowników.

Decydując się na wdrożenie etykiety logistycznej GS1, chcieliśmy uniknąć nieporozumień na linii dostawca – producent – klient. Wdrożyliśmy w naszej organizacji międzynarodowy standard respektowany przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Nasi partnerzy handlowi, którzy decydują się na wdrożenie w swoich magazynach rozwiązań GS1, nie muszą czekać na implementację w naszych zakładach. Otrzymują gotowe rozwiązanie, z którego mogą korzystać. Nasi dostawcy również zaczęli stosować etykiety. To globalne rozwiązanie, które bardzo pomaga w śledzeniu produktu na rynku od jego powstania do zakupu przez klienta w sklepie, zostało wdrożone we wszystkich zakładach i magazynach Grupy Maspex w Europie

– podsumowuje Robert Szelugowski, Zastępca Dyrektora ds. Logistyki w Grupie Maspex.

Źródło: GS1

Według badania ILiM, przedsiębiorstwa stosujące standardy, w tym etykiety logistyczne, działają efektywniej.