Transport i Spedycja

Cyfrowy sposób na puste przewozy

26 czerwca 2018

Na początku czerwca 2018 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Transporeon, autora rozwiązań dla zarządzania transportem. Firma zaprezentowała m.in. narzędzie Connecting Load Agent, które ułatwi znalezienie przewoźnika w okolicy i redukcję pustych przewozów. Wdrożenie planowane jest na koniec 2018 roku.

Malejące możliwości przewozowe to obecnie jedno z największych wyzwań, z jakim muszą mierzyć się załadowcy. Według najnowszego raportu Transport Market Monitor, przygotowanego przez Transporeon Group oraz Capgemini Consulting, w I kwartale 2018 roku były one o 2,4% mniejsze w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. Przekłada się to na wzrost kosztów transportu – wskaźnik cen wzrósł o ponad 7% w I kwartale 2018 roku w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach br. sytuacja prezentowała się jeszcze gorzej. W maju 2018 roku możliwości przewozowe były o 1,5% niższe niż w maju 2017 roku, a ponadto ceny były aż o 11,7% wyższe niż w analogicznym okresie minionego roku.

Automatyka zaradzi brakom kadry?

Jedną z głównych przyczyn malejących możliwości przewozowych w transporcie drogowym jest brak wystarczającej liczby zawodowych kierowców. Ich deficyt szacowany jest obecnie na około 20%. Problem ten będzie się prawdopodobnie pogłębiał, gdyż średnia wieku kierowców w transporcie międzynarodowym wynosi 50 lat, a to oznacza, że wielu z nich niedługo przejdzie na emeryturę. Tym bardziej potrzebne są więc rozwiązania, które pozwolą wykorzystać dostępne zasoby transportowe w najbardziej efektywny sposób. Jednym z nich będzie Transporeon Connecting Load Agent – skomentował Tomasz Swolkień, Key Account Manager w Transporeon.

W każdej branży szuka się innowacji i usprawnień, a problemy, z jakimi ona się zmaga, determinują kierunek zmian. Deficyt wykwalifikowanej kadry kierowców przyczynia się do poszukiwania rozwiązań w zakresie informatyzacji oraz automatyzacji procesów w taki sposób, aby zminimalizować pracę ludzką. Przykładem mogą być technologie umożliwiające prowadzenie pojazdu bez kierowcy, nad którymi się obecnie pracuje – zauważył Artur Olejniczak, Project Manager w Instytucie Logistyki i Magazynowania, który wygłosił prelekcję na konferencji Transporeon.

Okna czasowe na puste przewozy

Kolejnym dużym wyzwaniem dla branży, o którym rozmawiano podczas konferencji, są puste przewozy.

Obecnie około 25-30% transportów wraca pustych. Generuje to przeciążenia frachtów, większe korki i oczywiście dodatkowe koszty. Szacuje się, że całościowe straty na rynku logistycznym, związane z pustymi przewozami, a także przewagą pracy manualnej i brakiem przejrzystości, mogą wynosić nawet 30 miliardów euro rocznie tylko w krajach Europy – powiedziała Marta Bachniak-Bieleś, Business Consultant, Transporeon Group.

Jak wskazała ekspertka Transporeon, wsparciem w rozwiązaniu tych problemów są systemy do zarządzania oknami czasowymi (np. Transporeon TSM), które przyspieszają przebieg procesów w całym łańcuchu dostaw, a także nowe narzędzie: Connecting Load Agent.

Jak przyznali eksperci, na rynku zauważalny jest wzrost zainteresowania długoterminowymi kontraktami pomiędzy załadowcami a przewoźnikami, zapewniającymi stabilny dostęp do usług. Wciąż jednak popularnością cieszy się rynek spotowy, kiedy zachodzi nagła potrzeba realizacji dodatkowego transportu. Rozwiązania, nad którymi obecnie pracuje Transporeon, pozwolą na wyszukiwanie najbliższych przewoźników, wraz z opcją porównania cen. Dzięki nim będzie też można przewidzieć, w jakich godzinach najlepiej składać zamówienia oraz którzy przewoźnicy z reguły są wolni w określonych terminach.

Transporeon to oparta na chmurze platforma logistyczna, umożliwiająca współpracę z siecią podwykonawców w zakresie logistyki. Tworzy ona cyfrowe połączenie pomiędzy załadowcami i ich partnerami logistycznymi oraz wspiera przepływy materiałowe na całym świecie. Poprzez cyfryzację łańcucha dostaw, umożliwia komunikację usługodawców w zakresie załadunku i logistyki.

 

Źródło: Transporeon, red. AM