Inteligentne Technologie

Polacy w międzynarodowym partnerstwie Hyperloop

29 czerwca 2018

Kanadyjskie i europejskie firmy zajmujące się rozwojem technologii Hyperloop ogłosiły dzisiaj międzynarodowe partnerstwo w celu zdefiniowania, ustanowienia i standaryzacji metod oraz ram regulujących transport próżniowy (czyli właśnie hyperloop), mający szansę stać się nowym – obok transportu drogowego, morskiego, kolejowego i powietrznego – rodzajem transportu.

Hyperloop to będący w fazie projektu system do transportu osób i towarów między miastami, krajami czy kontynentami. Autonomiczne pojazdy poruszają się za pomocą magnetycznego układu pływającego w niskociśnieniowej sieci rur. Rura stwarza idealne warunki do bezpiecznej, szybkiej i zrównoważonej podróży.

Wspomniane partnerstwo obejmuje liderów branży, w tym TransPod (Kanada, biura we Włoszech i Francji), Hardt Hyperloop (Holandia), Zeleros Hyperloop (Hiszpania), a także Hyper Poland (Polska, biuro w Niemczech).

Taka międzynarodowa współpraca jest kluczowa dla rozwoju technologii hyperloop na terenie UE. Hyperloop wkracza obecnie w nową fazę. W dalszym ciągu partnerstwo jest otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw, instytucji badawczych, organów regulacyjnych oraz rządów, które zadeklarują gotowość podjęcia się wyznaczonych zobowiązań, w tym prowadzenia badań, dyskusji oraz zagwarantowania praktyk.

Sebastien Gendron, współzałożyciel i CEO, TransPod podsumowuje to tak:

Przyszłość transportu próżniowego opiera się na jego zdolności do wirtualnego zmniejszania odległości i tworzenia znacznie bardziej połączonej gospodarki i prawdziwej globalnej społeczności. Pracujemy z innymi liderami, którzy chcą poprawić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, aby zapewnić, że nie będziemy rozwijać tej nowej technologii w izolacji, ale raczej poprzez wspólne wysiłki mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności

Przemysław Pączek, współzałożyciel i CEO, Hyper Poland, mówi:

Ustanowienie międzynarodowych ram dla opracowywania standardów kolei próżniowej jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia, że proponowane rozwiązania spełniają wymogi bezpieczeństwa i regulacyjne, a odpowiednie partnerstwa między firmami hyperloop i organizacjami badawczymi powinny prowadzić do szybszego wdrożenia tej przełomowej technologii. Spodziewamy się, znaczących efektów tej synergii.

W ramach umowy, wszystkie strony będą współpracować nad wspólnym planem działania w kierunku norm i przepisów, a jednocześnie będą dalej działać jako niezależne firmy.

Hyper Poland jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która opracowała technologię hyperloop. Zespół studencki Hyper Poland University Team wspierany przez firmę dwukrotnie uczestniczył w konkursie SpaceX Hyperloop Pod. Firma Hyper Poland ukończyła program akceleracyjny z Pocztą Polską i przygotowała wstępne studia wykonalności połączeń kolei prożniowej pomiędzy największymi polskimi miastami a Centralnym Portem Komunikacyjnym. Partnerami Hyper Poland są Polskie Linie Lotnicze LOT, DB Schenker i Instytut Kolejnictwa.

Źródło: Hyperloop, red. AM