Prawo

“Maraton z Pakietem Mobilności” – najprawdopodobniej kontynuacja jesienią

6 lipca 2018

Komunikat biura europosłanki Elżbiety Łukacijewskiej (Komisja Transportu i Turystyki TRAN) z 4 lipca 2018 r.: Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posłowie głosowali nad częścią socjalną i rynkową Pakietu Mobilności, który po raz kolejny wpisany został do porządku obrad w efekcie odrzucenia mandatu dla Komisji Transportu przez cały Parlament podczas czerwcowego plenum.

Elżbieta Łukacijewska, bezpośrednio zaangażowana w prace nad całością Pakietu Mobilności i sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL w dossier dotyczącym dostępu do rynku i zawodu przewoźnika, tuż po zakończonym głosowaniu powiedziała:

„Wynik głosowania potwierdza, że dzięki dobrze wykonanej pracy, skutecznym negocjacjom i cierpliwym przekonywaniu innych do swoich racji, można osiągnąć korzystny rezultat. Na to właśnie nastawione były moje działania, zarówno podczas prac w Komisji Transportu, jak również i przed mającymi miejsce głosowaniami plenarnymi.

Udało się odrzucić niekorzystne dla sektora transportu poprawki Komisji Zatrudnienia, utrzymać większość propozycji Komisji Transportu. Niestety, nie udało się przegłosować mandatu, a do pełnego wyłączenia przewozów międzynarodowych spod reżimu delegowania zabrakło dosłownie jednego głosu! Obecnie prace wracają do Komisji Transportu, piłka dalej jest w grze i będę dalej szukać porozumienia, które będzie w stanie poprzeć większość parlamentarna” – dodała.

– W trakcie przygotowań do dzisiejszego głosowania udało się mi stworzyć koalicję i zebrać poparcie państw nie tylko z Europy Wschodniej, lecz również z Irlandii, Hiszpanii i Portugalii, których stanowisko w sprawie Pakietu Mobilności było zbieżne ze stanowiskiem Polski. Udało się to osiągnąć pomimo braku aktywności polskiego rządu, a to jest sukces!” – podkreśliła Elżbieta Łukacijewska.

Źródło: www.transport-manager.pl