Supply Chain

Przesyłka kurierska rządzi w e-commerce

11 lipca 2018

Według raportu Gemius o polskim rynku sprzedaży elektronicznej „E-commerce w Polsce 2018”, najpopularniejszą formą logistyki towaru kupionego w sieci jest przesyłka kurierska. Wybrało ją 75 proc. badanych.

Według raportu „E-commerce w Polsce 2018”, już 56 proc. internautów zrealizowało zakupy online, a 23 proc. ma doświadczenia z zakupami zagranicznymi. Ankietowani nadal najczęściej korzystają z dostawy do domu lub pracy za pośrednictwem kuriera, co wskazało trzy czwarte z nich. Najpopularniejszą firmą kurierską okazała DPD Polska, preferowana przez 26 proc. internautów.

Badania Gemiusa, podobnie jak przeprowadzony przez DPDgroup Barometr E-shopper, pokazują tendencje naszego rynku e-commerce. Handel online staje się coraz popularniejszy, a swój udział zwiększają także zakupy zagraniczne. Produkty dostarczane są najczęściej za pośrednictwem kurierów. Warto zwrócić również uwagę na coraz częstsze korzystanie ze smartfonów podczas e-zakupów

– mówi Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska, podkreślając przy tym, że logistyka przesyłki jest niemal tak ważna, jak doświadczenia podczas transakcji w e-sklepie.

Badanie firmy Gemius było realizowane od 30 marca do 24 kwietnia br. na grupie 1500 internautów w wieku 15 lat i więcej. Miało na celu poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online.

Źródło: DPD Polska