Relacje

Konferencja naukowa o przyszłości logistyki

31 lipca 2018

24-25 września br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Budowanie łańcuchów dostaw jutra”. Udział wezmą goście z uznanych i cenionych ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. Konferencja łączy teorię z praktyką: obok dalekosiężnych wizji przyszłości logistyki będzie też  mowa m.in. o roli małych firm w łańcuchu dostaw czy o logistycznym IT.

Konferencja, organizowana przez Katedrę Logistyki Ekonomicznej, ma na celu propagowanie wiedzy logistycznej w regionie, Polsce oraz na świecie. Specjaliści z zakresu logistyki poruszą m.in. kwestie dotyczące ciągle aktualnych zagadnień rozwijania łańcuchów dostaw w warunkach niepewności, ryzyka oraz zagrożenia destabilizacji sytuacji geopolitycznej. Problematyka konferencji będzie także dotyczyła wizji rozwoju łańcuchów dostaw i możliwości łączenia różnych koncepcji w celu kształtowania logistyki w przyszłości. Bardzo ważnym elementem tych wizji jest społeczna odpowiedzialność biznesu związana ze stosowaniem specjalnych reguł ekonomicznych i społecznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz ochroną zasobów naturalnych. Istotnymi zagadnieniami poruszonymi podczas konferencji będą również usługi logistyczne i nowoczesne rozwiązania IT wspierające łańcuchy dostaw i logistykę, rola małych i średnich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw.

Konferencja zgromadzi najlepszych specjalistów z obszaru logistyki i będzie znakomitą okazją do integracji reprezentantów biznesu oraz nauki.

Gośćmi specjalnymi będą:

  • Profesor Edward Sweeney (Dyrektor Aston Logistics & Systems Institute, Aston University) – z prelekcją pt. “Engineering the Competitive Supply Chains of the Future”. Profesor prowadzi multidyscyplinarną grupę pracowników z zainteresowaniami w zakresie logistyki, transportu, łańcucha dostaw i zarządzania inżynierią. Jego prace badawcze dotyczą projektowania i integracji łańcucha dostaw, ze szczególnym naciskiem na rozbieżności między teorią a praktyką. Jest doświadczonym badaczem z ponad 200 publikacjami, w tym w czasopismach dla praktyków. Współpracował także z wieloma wiodącymi firmami na świecie w roli pedagoga i facylitatora.
  • Profesor Nathalie Fabbe-Costes (Dyrektor Research Center for Transport and Logistics, Aix-Marseille University) – z prelekcją pt. “Developing an understanding and a vision for shaping future supply chains”. Pani profesor jest dyrektorem Research Center for Transport and Logistics, Aix-Marseille University – pionierskiego centrum we Francji, które już na początku lat 80. XX w. prowadziło badania w sferze logistyki i jej znaczenia w gospodarce, stając się wkrótce zespołem referencyjnym we Francji w tej dziedzinie. CRET-LOG zawsze specjalizował się w logistyce, a obecnie w Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw (SCM). Od końca lat dziewięćdziesiątych jednostka rozpoczęła także pionierskie prace w zakresie równoważonego rozwoju.

Źródło: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach