Prawo

SENT i inne prawne nowości dla transportu i kolei

2 sierpnia 2018

Wczoraj, czyli 1 sierpnia 2018 r., weszły w życie nowe przepisy co do kar związanych z przewozem towarów w krajowej sieci kolejowej. Już od 14 czerwca natomiast obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozie towarów, tzw. SENT. Celem obu regulacji jest skuteczniejsze monitorowanie przewozu „towarów wrażliwych”.

Po nowelizacji ustawa oprócz transportu drogowego, objęła również transport kolejowy. Zwiększył się też zakres towarów objętych monitorowaniem. Prócz towarów śledzonych w transporcie drogowym od 2017 roku, uwzględnia ona teraz produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności w kraju. Są też istotne zmiany dla przewoźników i kierowców w zakresie sankcji. Nowe przepisy o nakładaniu kar pieniężnych związanych z przewozem towarów w ramach krajowej sieci kolejowej zaczęły obowiązywać od wczoraj – 1 sierpnia.

W ustawie wskazano podmioty mające obowiązek zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą w rejestrze SENT, dostępnym za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej platformy internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl).

Operatorzy logistyczni nie zostali wymienieni w katalogu określającym zakres podmiotowy ustawy. Mając jednak na uwadze zabezpieczenie szeroko rozumianych interesów klientów i podwykonawców (…), DB Schenker udostępnia klientom narzędzia, które umożliwiają podanie numerów SENT związanych z wysyłką (numer referencyjny i klucz dla przewoźnika) w przekazywanym zleceniu oraz wydrukowanie ich na dokumentach przewozowych. Na tej podstawie dokonywane są uzupełnienia danych dotyczących przewozu zgłoszonej przesyłki”

– wyjaśnia Piotr Łoboda, Doradca Klienta  DB SCHENKERinfo.

Nowelizacja wprowadziła też regulacje ułatwiające zgłaszanie towarów wrażliwych. Od 14 czerwca można dokonywać zbiorczych zgłoszeń oraz stosować jedynie Nomenklaturę Scaloną (CN) – opracowaną przez Komisję Europejską zamiast określać rodzaj towaru według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Dzięki temu rozwiązany zostanie problem niewłaściwej klasyfikacji towarów.

Źródło: DB Schenker