Transport i Spedycja

DB: więcej logistyki, mniej cargo

6 sierpnia 2018

Niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe i logistyczne Deutsche Bahn (DB) odnotowało w pierwszym półroczu zwyżkę w kilku sektorach, m.in. w obrębie pionu logistycznego DB Schenker. Nastąpił jednak spadek w kolejowych przewozach towarowych DB Cargo – firma aktywnie pracuje nad naprawą tej sytuacji.

Transport kolejowy osób w Niemczech odnotowuje wzrost. W pierwszym półroczu 2018 r. liczba stałych klientów Deutsche Bahn w segmencie ruchu dalekobieżnego wzrosła o 3,8% rok do roku.

Skorygowane przychody Grupy DB w wysokości 21,5 mld euro były w pierwszym półroczu 2018 r. o 2,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku 2017. Wzrost wyliczony w porównywalny sposób (tj. skorygowany o skutki związane z walutami obcymi i o zmiany w grupie spółek skonsolidowanych), wyniósł 3,8%.

W pierwszym półroczu 2018 r. spółka DB wypracowała zysk przed potrąceniem odsetek i podatków (EBIT) w wysokości 974 mln euro, co oznacza spadek o 205 mln euro rok do roku, tj. 17,4%. Był on głównie spowodowany dodatkowymi opłatami wynikającymi z niekorzystnych warunków pogodowych, obniżonej wielkości kolejowego transportu towarowego oraz większych inwestycji w podniesienie punktualności. Tylko w roku 2018 DB planuje zwiększyć inwestycje o ponad 100 mln euro w celu poprawy wskaźnika terminowości usług. Zarząd DB oczekuje, że w całym roku 2018 EBIT będzie na tym samym poziomie co EBIT w roku 2017 (po skorygowaniu danych za rok 2017: 2,15 mld euro).

DB Arriva i DB Schenker, międzynarodowe jednostki biznesowe DB, odnotowały dalszy wzrost. „Nasze oddziały międzynarodowe odgrywają ważną rolę w osiąganiu sukcesów całej Grupy”, powiedział Lutz, DB CEO. W pierwszej połowie roku wszystkie segmenty logistyki DB osiągnęły wzrost. Wolumen lotniczego transportu towarowego wzrósł o 5,9% rok do roku. Spółka DB Schenker wygenerowała w pierwszym półroczu 2018 r. przychody w wysokości 8,3 mld euro, co oznacza wzrost o 2,8%. DB Arriva odnotowała zwiększenie przychodów o 1,7%, do poziomu 2,7 mld euro.

W pierwszej połowie 2018 r. nastąpił wzrost ilości dalekobieżnych przewozów pasażerskich, który z roku na rok wyniósł 6,0 %, osiągając wynik 20,6 mld pasażerokilometrów.

Kolejowy transport towarowy odnotował natomiast spadek przewozów o 6,7%. Pierwsze sześć miesięcy roku nie było łatwe dla DB Cargo. Spółka planuje naprawić tę sytuację, wprowadzając trwałe zmiany, które m.in. będą dotyczyć rozwiązania wewnętrznych problemów.

Źródło: DB Schenker