Transport i Spedycja

Capgemini: Dlaczego transport drożeje?

28 sierpnia 2018

Nowy raport Transport Market Monitor od Transporeon i Capgemini Consulting mówi m.in. o wysokich cenach transportu. Rosnące stawki to wynik rosnącego zapotrzebowania, malejących możliwości przewozowych (mało kierowców i przestrzeni ładunkowej) oraz rosnących kosztów paliwa i płac kierowców. Nadziei można upatrywać w złagodzeniu przepisów o kabotażu w UE oraz w umiejętnym zarządzaniu procesami logistycznymi.

Raport mówi, że w II kwartale 2018 r. wskaźnik możliwości przewozowych osiągnął poziom 70,1 i w porównaniu z kwartałem poprzednim (poziom: 110,1) spadł o 36,3%. Wskaźnik możliwości przewozowych w II kwartale 2017 r. wynosił 65,8, co oznacza, że w analogicznym okresie bieżącego roku jego wartość jest wyższa o 6,6%.

Wskaźnik cen w II kwartale 2018 r. wyniósł 107,9, co stanowi wzrost o 17,2% w stosunku do poprzedniego kwartału br. (92,1). W porównaniu do danych z II kwartału 2017 r., wskaźnik cen w analogicznym okresie 2018 r. wzrósł natomiast o 6,6%.

W odniesieniu do poprzedniego kwartału br., wskaźnik cen oleju napędowego wzrósł o 9,3%.

Przewiduje się, że w II kwartale 2018 r. europejski indeks przepływu handlu osiągnie wartość 2060 mld EUR, co wskazuje na jego spadek o 11,6 proc. w porównaniu z I kwartałem 2018 r. (2330 mld EUR).

Lars Vitters, Manager ds. Łańcucha Dostaw w Capgemini, zauważa:

Nasze przewidywania odnośnie do kosztów transportu sprawdziły się. W II kwartale 2018 r. ceny transportu osiągnęły rekordowy poziom z IV kwartału 2017 r. Co ważne, koszty transportu będą dalej rosnąć, i w drugiej połowie br. prawdopodobnie ustanowią nowy rekord. Bezpośredni wpływ na to mają stale rosnące koszty paliwa i płac kierowców oraz wzrost zapotrzebowania na transport we wszystkich branżach. Przyszłość pokaże, czy sytuację poprawią złagodzone przez Unię Europejską regulacje dotyczące kabotażu.

Oliver Kahrs, Dyrektor ds. Rozwoju w Transporeon, dodaje:

Dostępna zdolność przewozowa oscyluje wokół historycznie niskiego poziomu, co wpływa na wzrost cen transportu. Aktualne badania firmy Transporeon pokazują, że największymi wyzwaniami, z którymi w 2018 r. muszą mierzyć się spedytorzy, jest deficyt kierowców i brak wolnej przestrzeni ładunkowej. W związku z tym dwie trzecie firm transportowych postrzega rozwój procesów cyfrowych jako szansę na pozyskanie klientów, którzy umożliwią łączenie ładunków i redukcję „pustych kilometrów”. Ponadto, na zwiększenie możliwości przewozowych mogłaby wpłynąć efektywna współpraca między spedytorami oraz bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w ciężarówkach.

Transport Market Monitor to kwartalny raport przygotowany przez Transporeon i Capgemini Consulting, którego celem jest przedstawienie dynamiki rynku transportowego w Europie. Jego celem jest przedstawienie kadrze kierowniczej ds. logistyki i wszystkim zainteresowanym informacji na temat tendencji cenowych oraz innych wskaźników pokazujących sytuację na rynku transportowym. Jest to wspólna inicjatywa Transporeon i Capgemini Consulting. Analiza dokonywana przez agencję badawczą bazuje na anonimowych danych pobranych z platformy Transporeon, poprzez którą firmy załadowcze zarządzają procesami logistycznymi zgodnie z ich potrzebami oraz przydzielają zlecenia transportowe wybranym przewoźnikom. Wyniki przedstawiane w formie miesięcznych indeksów, które są publikowane w magazynie co kwartał.

Źródło: Transporeon

 Cały tekst raportu jest dostępny tu: http://www.transportmarketmonitor.com