Zarządzanie

Kuehne + Nagel uwzględnione w SXI Switzerland Sustainability 25 Index

1 października 2018

Kuehne + Nagel, jedna z wiodących na świecie firm logistycznych została uwzględniona w SXI Switzerland Sustainability 25 Index, najważniejszym indeksie zrównoważonego rozwoju w Szwajcarii. Uwzględnia on akcje 25 spółek, wymienionych w ramach rozszerzonego indeksu SMI, które zdobyły najwyższy wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Wskaźnik ten jest mierzony w oparciu o około 90 podstawowych i szczególnych dla danej branży kryteriów.

Dr. Detlef Trefzger, Dyrektor Zarządzający Kuehne + Nagel International AG:

Jesteśmy przekonani, że zrównoważone podejście to podstawa finansowego sukcesu. Dlatego też, zrównoważony rozwój od długiego czasu jest integralną częścią naszych inicjatyw biznesowych. Kontynuująco monitorujemy i mierzymy ekonomiczny, społeczny oraz ekologiczny wpływ podejmowanych przez nas działań. Przyjęcie do SXI Switzerland Sustainability 25 Index jest zarówno uznaniem naszych działań, jak i motywacją do ich kontynuacji.

Strategia zrównoważonego rozwoju Kuehne + Nagel ma na celu uczynienie transportu i magazynowania możliwie najbardziej efektywnymi oraz uniknięcie realizacji niepotrzebnych transportów. Wdrażając innowacyjne technologie, analizy big data i prognozy przyszłości, Kuehne + Nagel pogłębia optymalizację globalnych łańcuchów dostaw naszych Klientów, jednocześnie przekształcając je w bardziej zrównoważone. Wraz z szytymi na miarę rozwiązaniami, Kuehne + Nagel wspiera swoich Klientów w osiągnięciu ich własnych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. W maju 2017 roku Kuehne + Nagel jako pierwsza firma logistyczna udostępniła dane dotyczące emisji dwutlenku węgla na wszystkich fakturach za realizowane transporty morskie. Pozwala to Klientom monitorować emisję dwutlenku węgla oraz zmniejszyć negatywny wpływ ich łańcuchów dostaw na środowisko.

Kuehne + Nagel wydaje roczny raport zrównoważonego rozwoju, którego treść odpowiada międzynarodowym standardom. Raport Zrównoważonego Rozwoju został opublikowany kilka tygodni temu na globalnej stronie internetowej grupy, możecie go Państwo znaleźć pod linkiem, https://bit.ly/2NEz8D3.

Źródło: Kuehne + Nagel