Relacje

Brexit. Czy przygotowałeś swoje łańcuchy dostaw?

31 października 2018

Drugi dzień konferencji „3PL & Supply Chain Summit: Europe” w Dűsseldorfie zaczął się od omówienia tego, co jeszcze niedawno było przyszłością, a teraz staje się codziennością w centrach dystrybucyjnych, czyli od omówienia koegzystencji pracowników z robotami, przenoszącymi produkty z miejsca na miejsce. Podwaja to efektywność procesów magazynowych.

Jednak największe zainteresowanie wzbudziła sesja poświęcona Brexitowi. Strategie minimalizujące skutki rozpadu Unii Europejskiej na Unię i Zjednoczone Królestwo przedstawił James Hookham, Deputy Chef Executive brytyjskiej Freight Transport Association. Odpowiedział na pytanie, jak przygotować łańcuchy dostaw na ten rozpad. Z kolei w trakcie panelu dyskusyjnego zastanawiano się nad wpływem Brexitu na transgranicznych przepływ towarów w ramach handlu internetowego.

Na popołudnie zaplanowane są dwie sesje: Logistics i Supply Chains. Pierwszą z nich prowadził przez 2 dni konferencyjne Adam Chazanow – partner w Graphene Partners, stały już prelegent na naszych konferencjach – Forum Managerów Transportu i Logistyki. Podczas zaplanowanego na 27 listopada Logistics Manager Meeting wygłosi prelekcję pt.: „Fuzje i przejęcia na rynku logistycznym. Strategie najnowsze przemian własnościowych”. Zapraszamy na to bezpłatne wydarzenie.