Zarządzanie

Pierwszy raport roczny GS1 Polska

3 grudnia 2018

GS1 Polska wydało swój pierwszy raport roczny, który zawiera m.in. informacje o najważniejszych działaniach realizowanych w 2017 r., firmach wchodzących w skład rady zarządzającej organizacją oraz korzyściach różnych przedsiębiorstw, uzyskanych dzięki wdrożeniu globalnych standardów kodu kreskowego i RFID.

 

Raport roczny stanowi podsumowanie działań GS1 Polska i powstał w wyniku dialogu z pracownikami, kluczowymi partnerami organizacji oraz radą GS1 Polska. Publikacja GS1 Polska zawiera wszystkie innowacyjne wdrożenia standardów GS1, w tym technologii RFID w Orlenie, komunikatów GS1 XML w Grupie Raben czy etykiety logistycznej w sieci Rossmann. Z dokumentu można dowiedzieć się też, jaki proc. firm w Polsce zdecydowało się na wdrożenie elektronicznej wymiany dokumentów EDI oraz jakie działania podejmuje GS1 Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport uzupełniono także o komentarze wielu przedstawicieli firm współpracujących z organizacją i korzystających z jej usług. Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.gs1pl.org/dokumenty/raporty-roczne?limit=5