Zarządzanie

Chiny rozbudowują sieć logistyczną

4 stycznia 2019

Do 2035 r. Chiny planują zbudowanie 212 nowoczesnych centrów logistycznych na terenie kraju. Mają one stworzyć sieć odpowiadającą przyszłym potrzebom rozwijającego się systemu gospodarczego.

Narodowa Komisja Rozwoju i Reform w Chinach zaprezentowała plan rozbudowy sieci logistycznej w obrębie całego kraju. Ma on objąć również 127 miast zakwalifikowanych do budowy 6 hubów. Projekt uwzględnia wykorzystanie nie tylko infrastruktury drogowej, ale także terenów portów morskich i lotniczych. Wg koncepcji do 2020 r. powstanie 30 nowych terminali, a do 2025 r. – aż 150. Realizacja programu pozwoli zmniejszyć do ok. 12 proc. koszty logistyczne w PKB, które aktualnie wynoszą ponad 15 proc. Budowa nowych obiektów logistycznych ukierunkowana jest na rozwój współpracy międzynarodowej z Chinami, zwłaszcza na linii Chiny-Europa.

Źródło: Daily China