Bez kategorii

Top trendy e-handlu

15 stycznia 2019

Od kilkunastu lat obserwujemy gigantyczne zmiany modelu handlu, rozumianego jako złożoną całość obejmującą planowanie produktu, sprzedaż oraz obsługę posprzedażną. Zmiana ta wyraża się nie tylko w aspektach produkcyjnych, logistycznych czy też cenowych, ale także w całym psychospołecznym podejściu do produktów i usług. Z jednej strony mamy Internet, który stanowi zarówno narzędzie do samej sprzedaży, jak i jej kompleksowej obsługi. Z drugiej widzimy zmieniające się nawyki i oczekiwania konsumenckie, zarówno wobec samych produktów, jak i sposobów ich dostarczania.

 Wszystko to ma niebagatelny wpływ na wypracowany przez dziesięciolecia model obsługi logistycznej handlu. Zmiany w internetowej rzeczywistości i handlu będą wpływać na wszelkie operacje związane z łańcuchem dostaw. Skalę tych zjawisk najlepiej ilustrują wskaźniki przedstawione na wykresie numer 1.

Wyk. 1 Globalna sprzedaż w handlu internetowym w latach 2014 – 2021 (w miliardach dolarów)

Źródło: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/

Wśród trendów o rosnącym w ostatnich latach znaczeniu, należy wymienić przede wszystkim:

  1. mobile,
  2. multichannel/omnichannel,
  3. cross border,
  4. e-commerce B2B,
  5. Market Place,
  6. Internet Rzeczy.

Poza powyższymi trendami, stricte powiązanymi z handlem on-line, do listy należy dodać takie pojęcia i zjawiska, jak digitalizacja treści, druk 3D czy cykl życia produktu.

Mobile

Od kilku lat zauważa się skokowy wzrost zakupów mobilnych, najczęściej poprzez smartfony. Według raportu Ecommerce Foundation co czwarty konsument dokonuje jednej transakcji tygodniowo z użyciem telefonu.

[Locker] The locker [id=2517] doesn't exist or the default lockers were deleted.