Magazyn

2018 r.: Rozprzestrzenianie się globalnego wzrostu

11 lutego 2019

Dział Badań Prologis po raz kolejny wziął pod lupę stawki czynszów w nieruchomościach logistycznych i przygotował raport pt. „2018 r.: Rozprzestrzenianie się globalnego wzrostu”. Wnikliwej analizie poddano nie tylko aktualny poziom stawek czynszów na kluczowych rynkach, ale także określono dynamikę ich wzrostu oraz wskazano najgorętsze punkty na magazynowej mapie świata.

Wnioski płynące z raportu napawają optymizmem – oto kilka faktów z materiału:
• w ubiegłym roku w Europie zanotowano najwyższy, od ponad dziesięciu lat, wzrost stawek – czynsze efektywne netto wzrosły aż o 5%!
• odnotowano wysoki popyt, przy jednoczesnym niskim poziomie pustostanów;
• zaobserwowano większą gotowość klientów do zapłacenia wyższej ceny za lepszą jakość;
• analitycy zwracają uwagę na rosnące koszty realizacji inwestycji logistycznych, zarówno w kontekście cen gruntów, materiałów budowlanych, wynagrodzeń pracowników czy współpracy z podwykonawcami.

Warunki prowadzenia działalności są stabilne, a czynniki strukturalne stymulujące popyt i rozwój gospodarczy wskazują na kolejny rok zdrowego wzrostu. Wydaje się, że Europa wkrótce zostanie liderem pod względem wzrostu stawek czynszów, jako że ograniczone możliwości kształtowania cen przyspieszają wzrost na Starym Kontynencie. Jednak wśród zagrożeń o charakterze globalnym są zawirowania makroekonomiczne, które mogą pogorszyć nastroje. Niemniej jednak, jeśli zwiększy się nieprzewidywalność otoczenia makroekonomicznego, wzrost będzie silniej wspierany przez czynniki strukturalne.

Warunki prowadzenia działalności są stabilne, a czynniki strukturalne stymulujące popyt i rozwój gospodarczy wskazują na kolejny rok zdrowego wzrostu. Wydaje się, że Europa wkrótce zostanie liderem pod względem wzrostu stawek czynszów, jako że ograniczone możliwości kształtowania cen przyspieszają wzrost na Starym Kontynencie. Jednak wśród zagrożeń o charakterze globalnym są zawirowania makroekonomiczne, które mogą pogorszyć nastroje. Niemniej jednak, jeśli zwiększy się nieprzewidywalność otoczenia makroekonomicznego, wzrost będzie silniej wspierany przez czynniki strukturalne.

W 2018 r. w Europie wzrost czynszów przyspieszył. Stawki efektywnego czynszu netto wzrosły o 5 procent w całej Europie, co oznacza najwyższy wzrost, biorąc pod uwagę dane sięgające ponad 10 lat wstecz. Wzrost ten odzwierciedla zarówno podwyżki czynszów wywoławczych, jak i zmniejszenie rabatów.

Wystąpiło jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze, dobre warunki rynkowe z pozytywnymi nastrojami wśród konsumentów, silnym popytem, zdyscyplinowaną podażą, niedoborem gruntów oraz rekordowo niski wskaźnikiem  pustostanów, wynoszącym 3,2 procent. Po drugie, stawki czynszu wciąż są niższe w porównaniu do uprzednich poziomów referencyjnych oraz czynszów kosztów odtworzenia na większości rynków. Po trzecie, wzrost kosztów odtworzenia wynika z wyższych kosztów budowy i rosnących cen gruntu, co przekłada się na wyniki inwestycyjne danego obiektu i skutkuje wzrostem stawek czynszu na większości rynków.

Kontynent europejski odegrał ponadprzeciętną rolę, odnotowując wzrost na poziomie 6 procent. Podczas gdy w ostatnich latach do wzrostu stawek czynszu dochodziło tylko miejscowo, w 2018 r. sytuacja wyraźnie się zmieniła i wzrosty odnotowano na większości rynków. Pojawiły się dwie istotne tendencje. Pierwsza z nich to dynamiczny wzrost stawek czynszu na dojrzałych rynkach, takich jak Monachium, południowe Niderlandy, Göteborg i Praga. Wzrost czynszów na tych rynkach był napędzany przez dobre warunki rynkowe i niedobór gruntów. Po drugie, cykl wzrostu stawek czynszu na rynkach takich jak Paryż, Warszawa, Śląsk i Mediolan jest w początkowej fazie. Czynsze na tych rynkach pozostają bliżej ich rekordowo niskich poziomów, a podaż jest mniej aktywna, co stwarza potencjał dla szybkiej poprawy warunków rynkowych.

Więcej szczegółowych informacji na temat tego raportu znajdą Państwo na: https://www.prologiscee.eu/pl/logistics-industry-research/broadening-global-growth