Zarządzanie

Grupa DP DHL nagrodzona Catalyst Award 2018 za projekt wspierający rozwój kobiet na stanowiskach menadżerskich

18 lutego 2019

Grupa Deutsche Post DHL została uhonorowana nagrodą Catalyst Award 2018 za projekt ‘Women in Management’ – globalnie realizowaną inicjatywę, mającą na celu wsparcie i rozwój kariery kobiet. Dzięki tej inicjatywie Grupa tworzy przyjazne kobietom miejsce pracy, znacząco podnosząc udział kobiet w firmie na stanowiskach menadżerskich.

Grupa Deutsche Post DHL zatrudnia około 520 000 pracowników w ponad 220 krajach, dzięki czemu jest jednym z największych pracodawców na świecie. Prestiżowa nagroda Catalyst została przyznana w uznaniu za wdrażanie projektu promującego rolę kobiet wśród kadry zarządzającej. Nagroda Catalyst Award, przyznawana jest co roku firmom które promują różnorodność, zapobiegają wykluczeniu oraz tworzą miejsce pracy umożliwiające kobietom rozwój. Od 1987 roku, organizacja Catalyst nagrodziła 87 inicjatyw w organizacjach na całym świecie. Grupa DPDHL jest pierwszą niemiecką organizacją, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

Wdrożony w 2011 roku projekt zapoczątkowało przeprowadzenie w całej grupie badania dotyczącego zdiagnozowaniu głównych barier rozwoju kariery kobiet i ich dostępu do stanowisk kierowniczych. Na podstawie ankiety zidentyfikowano cztery obszary działania: kulturę i sposób myślenia, elastyczne warunki pracy, wsparcie kariery zawodowej kobiet i monitorowanie, na podstawie których wdrożono szereg różnych projektów promujących ideę różnorodności.  W każdym z krajów prowadzone są szkolenia w ramach programu CERTFIIED, mające na celu ustanowienie wspólnej kultury organizacyjnej oraz wspólnych wartości, którymi kieruje się Grupa. Grupa wprowadziła elastyczne godziny pracy, które dają kobietom i mężczyznom możliwość, lepiej pogodzić pracę i życie rodzinne. W ciągu całego roku dla kobiet organizowane są konferencje, szkolenia i kursy, mające na celu podnoszenie ich kompetencji, a także promowanie idei zarządzania różnorodnością. W czasie obchodzonego co roku Tygodnia Różnorodności pracownicy mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, obserwacjami i promowania najlepszych praktyk.

„DHL Supply Chain w Polsce zatrudnia około 3 000 pracowników, z czego ponad połowa to kobiety. W dzisiejszych czasach chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że w biznesie nie płeć jest ważna, a kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Kobiety są nieodłączną częścią sukcesu firmy, bardzo często bezpośrednio przyczyniając się do rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Badania wskazują, że zróżnicowane zespoły odnoszą 15 proc. większe przychody od firm bardziej jednolitych. Dlatego również lokalnie, w Polsce wspieramy kobiety na stanowiskach menadżerskich oraz jesteśmy partnerem Stowarzyszenia „Ladies First’, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń i informacji, a także wspieranie rozwoju profesjonalnego i osobistego kobiet.” mówi Agata Wydmańska, Marketing & Communication Manager CEE.

źródło: www.dhl.pl