Magazyn

Kontynuacja dynamicznego wzrostu europejskiego rynku nieruchomości logistycznych w 2019 r.

21 lutego 2019

Nie jest zaskoczeniem, że w związku z silnym popytem ze strony najemców, historycznie niskim poziomem pustostanów oraz długo oczekiwanym wzrostem stawek czynszu, rok 2018 był kolejnym rokiem ekspansji europejskiego rynku nieruchomości logistycznych. Na początku 2019 roku wzrosły obawy dotyczące niestabilności rynków kapitałowych oraz potencjalnego wpływu Brexitu i napięć handlowych między USA a Chinami na światowe PKB. Choć z punktu widzenia rynku nieruchomości logistycznych rok 2018 zakończył się bardzo pozytywnie, nasuwa się nieuniknione pytanie – czego możemy spodziewać się w 2019 roku?

Po pierwsze, dynamiczny wzrost europejskiego rynku nieruchomości logistycznych w 2018 roku napawa optymizmem i pozwala spodziewać się dalszej ekspansji w 2019 roku. W 2018 roku stawki efektywnego czynszu netto wzrosły na poziomie ogólnoeuropejskim o około 4,5%. W 2019 roku można spodziewać się podobnego tempa wzrostu. Po dłuższym okresie umiarkowanego tempa wzrostu oczekuje się, że to rynki kontynentalne, takie jak Polska, Niemcy, Francja, Czechy i Włochy, będą kołem zamachowym dynamiki wzrostu stawek czynszu. Podczas gdy w ostatnich latach wzrost stawek czynszu miał lokalny i odizolowany charakter, oczekuje się, że w 2019 roku stawki te pójdą znacznie w górę na większości rynków kontynentalnych.

W nadchodzących latach tempo zmian ma być jeszcze większe za sprawą umocnienia się roli handlu elektronicznego i obiektów typu Last Touch®. Po drugie, stawki czynszu wciąż są niższe w porównaniu z wcześniejszymi punktami odniesienia oraz wskaźnikami kosztów odtworzenia na większości rynków. Wyższe stawki czynszu są konieczne, aby uzasadnić uruchamianie nowych projektów budowlanych. Po trzecie, wzrost kosztów odtworzenia wynika z wyższych kosztów budowy i rosnących cen gruntu, co przekłada się na wyniki inwestycyjne danego obiektu i skutkuje wzrostem stawek czynszu na większości rynków.

Choć wzrost stawek czynszu powinien stanowić siłę napędową wzrostu na europejskich rynkach logistycznych, zwłaszcza w przypadku zabudowy plombowej, ryzyko polityczne lub gospodarcze może w każdym momencie zahamować przewidywane tendencje. Utrzymuje się silna koniunktura, a strukturalne czynniki popytu szczególnie potwierdzają te prognozy. Dzięki wzrostowi odnotowanemu w 2018 r. oraz sprzyjającym czynnikom takim jak urbanizacja, handel elektroniczny oraz popyt na obiekty typu Last Touch® można spodziewać się, że dynamika wzrostu na europejskim rynku nieruchomości logistycznych będzie utrzymywać się w 2019 roku.

Więcej informacji w raporcie znajdą Państwo TUTAJ.

źródło: www.prologiscee.eu/pl