Zarządzanie

ID Logistics stawia na rozwój wewnętrznego systemu certyfikacji

22 marca 2019

ID Logistics, wiodący operator w dedykowanej logistyce kontraktowej, rozszerza zakres i procedurę audytowania Wewnętrznego Standardu Jakości – CID, wspierającego kontrolę i efektywne zarządzanie centrami dystrybucyjnymi. W najnowszej wersji, CID 0.7, sprawdzana będzie już nie tylko organizacja procesów operacyjno-magazynowych, ale także sposób w jaki spełniane są wymogi i oczekiwania klientów oraz jak w magazynach stosowane są procedury i normy wynikające z przepisów prawa. Po raz kolejny w proces certyfikacji, jako audytorzy wewnętrzni, zaangażowani będą także pracownicy firmy.

Grupa ID Logistics po raz pierwszy wdrożyła i certyfikowała Wewnętrzny Standard Jakości CID w 2015 roku. Od tego czasu system jest corocznie przeglądany, aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb rynku. Kolejne wersje były ukierunkowane na implementację i audyt poprawnego przebiegu procesów operacyjnych, osiągnięcia i utrzymania wymaganych przez klientów wskaźników mierzących procesy magazynowe oraz ogólnej jakości świadczonych usług.

– Najnowsza, siódma już wersja CID, zmienia nasze podejście do samego standardu jak i do procesu jego certyfikacji, zgodnie z tym, czego oczekuje od nas rynek. Teraz większy nacisk położymy na wdrożenie i audytowanie działań prowadzących do spełnienia wymogów i oczekiwań konkretnych klientów, można więc powiedzieć, że CID 0.7 to certyfikacja „szyta na miarę”. Zastosowane rozwiązania pomagają nam nie tylko ustandaryzować zarządzanie centrami dystrybucyjnym, ale także jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb klientów, z zachowaniem niezawodności operacyjnej, wysokich norm jakości i poziomu usług  – wyjaśnia  Agata Głąbińska, menedżer ds. jakości ID Logistics Polska.

W najnowszej wersji CID 0.7 systemem i audytem objęte są więc zarówno procesy operacyjno-magazynowe, jak i obszary związane z realizacją usług typu nadzór i audyty usługodawców klienta, certyfikacja dodatkowych systemów zarządzania jakością wymaganych przez klientów, badanie efektywności procesów magazynowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań czy poprawa ergonomii pracowników magazynowych. W nowej wersji certyfikacja obejmuje też ocenę ryzyka operacyjnego związanego z rodzajem biznesu prowadzonego przez klientów, np. specyficznymi akcjami promocyjnymi  czy pikami świątecznymi.

Wewnętrzny Standard Jakości ID Logistics – CID (Certyfikacja ID) zapewnia standaryzację systemów zarządzania i wysoki poziom procesów operacyjnych we wszystkich magazynach Grupy ID Logistics na świecie. Cały proces jest kontrolowany przez niezależną firmę certyfikującą EuraCRP, która współpracuje z globalnym Komitetem Certyfikacyjnym i działem jakości Grupy ID Logistics. W tym roku w Polsce odbędzie się już 5. edycja certyfikacji systemu CID. Jej wdrożenie nadzoruje niezależna jednostka  certyfikująca systemy zarządzania, ISOCERT. Dotychczas wszystkie centra dystrybucyjne działające w Polsce uzyskały certyfikat CID, a 6 z nich osiągnęło wynik na najwyższym poziomie A.