Zarządzanie

14 Europejskie Seminarium Naukowe nt. Logistyki i Łańcucha Dostaw

16 kwietnia 2019

W Warszawie, w dniach 16-17 maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Polin w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie odbędzie się najbardziej prestiżowa konferencja dotycząca łańcucha dostaw w Europie: 14 Europejskie Seminarium Naukowe nt. Logistyki i Łańcucha Dostaw (CSCMP EUROPEAN CONFERENCE 2019).

Konferencja Europejska CSCMP to dwudniowe wydarzenie obejmujące najważniejsze trendy i zmiany w zakresie łańcucha dostaw z udziałem gości i prelegentów z całej Europy i USA. Lokalizacja wydarzenia zmienia się corocznie w różnych krajach Europy. Jednocześnie należy podkreślić, iż w 2019 roku po raz pierwszy wydarzenie to będzie miało miejsce w Polsce, w Warszawie!  Konferencja jest skierowana do: managerów oraz osób zajmujących się zawodowo łańcuchem dostaw,  właścicieli i prezesów firm,  kadry zarządzającej łańcuchem dostaw w firmach. Wzorem poprzednich lat, konferencja będzie podzielona na bloki tematyczne:

  1. cyfrowy łańcuch dostaw,
  2. zakupy,
  3. współpraca i integracja w łańcuchu dostaw,
  4. E-commerce & Commerce

Agenda Konferencji w edycji 2019 roku będzie wypełniona wykładami i prezentacjami wygłaszanymi przez najlepszych prelegentów biorących także udział w poprzednich edycjach Konferencji.

Więcej informacji na stronie: www.cscmpeurope.org