Zarządzanie

Dyrektorzy i managerowie tworzą z Polski centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy

26 czerwca 2019

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (Polish Supply Management Leaders, PSML) jest organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów. Misją Stowarzyszenia jest stworzenie w Polsce centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. Idea ta realizowana jest poprzez współpracę z partnerami z różnych środowisk, promowanie dobrych praktyk biznesowych oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju kompetencji i kadr przy współpracy z uczelniami i biznesem. PSML jest inicjatorem wielu niezwykle wartościowych projektów i wydarzeń, takich jak:

Top Young 100 czyli program, w którym w ocenie partnerów biznesowych z pierwszej tury projektów aż 65% wypracowanych przez studentów rozwiązań jest gotowych do bezpośredniego wdrożenia w przedsiębiorstwach.. CloudNine jako połączenie niekończących się potrzeb biznesu z talentami studentów i genialnymi pomysłami start-upów. Największa konferencja zakupowa Procon/Polzak oraz konferencja Polzak Marketing – to tylko część inicjatyw z ramienia PSML.

Jednym z najnowszych projektów PSML jest Polish Supply Management Experts (PSME). PSME jest grupą zrzeszającą Ekspertów czyli profesjonalistów z długoletnim stażem pracy w łańcuchu dostaw, zakupach i logistyce. Są to osoby uznane w swoim środowisku jako autorytety, mentorzy i specjaliści wysokiej klasy. Głównym celem grupy jest podniesienie rangi funkcji z obszaru łańcucha dostaw do strategicznej oraz wyznaczanie trendów dla zmian, rozwoju i profesjonalizacji tego zawodu w biznesie. Polish Supply Management Experts służy środowisku wiedzą i doświadczeniem poszczególnych ekspertów w kreowaniu nowej biznesowej rzeczywistości.

Już 13 czerwca, podczas konferencji Zdrowy Gen Łańcucha Dostaw jednym z prelegentów będzie Mikołaj Ruta. Tematem wystąpienia Eksperta PSME będzie „Logistyka 4.0 – świadomość wdrażania nowych technologii”.

Autor: Agata Dobrzyńska

źródło: www.psml.pl/pl/